Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Vali oma riik Eesti Eesti
Tasuta tarne kõikidele üle 45 €
Tarneaeg 3 kuni 5 tööpäeva
Turvaline makse 3D Secure'iga

ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON (DSE) CURADEN AG - DSGVO

SISUKORD

ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON (DSE) 

CURADEN AG - DSGVO

1.  ANDMEKAITSE ÜLEVAADE

1.1. ÜLDTEAVE

1.2. ANDMESALVESTUS SELLEL VEEBISAIDIL

1.3. ANALÜÜSIVAHENDID JA KOLMANDATE ISIKUTE PAKUTAVAD TÖÖRIISTAD

2.  ÜLDINE TEAVE JA KOHUSTUSLIK TEAVE

2.1. ANDMEKAITSE

2.2. TEAVE VASTUTAVA OSAPOOLE (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSES EDASPIDI „VASTUTAV TÖÖTLEJA”) KOHTA

2.3. SÄILITAMISAEG

2.4. ÜLDTEAVE ANDMETÖÖTLUSE ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL

2.5. ANDMEKAITSEAMETNIKU MÄÄRAMINE 

2.6. TEAVE ANDMETE EDASTAMISE KOHTA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE JA TEISTESSE ELI MITTEKUULUVATESSE RIIKIDESSE

2.7. ANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKU TÜHISTAMINE

2.8. ÕIGUS ESITADA ERIJUHTUDEL VASTUVÄITEID ANDMETE KOGUMISELE; ÕIGUS ESITADA VÄSTUVÄITEID OTSETURUNDUSE SUHTES (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKKEL 21)

2.9. ÕIGUS ESITADA KAEBUS PÄDEVALE JÄRELEVALVEASUTUSELE

2.10. ANDMETE ÜLEKANTAVUSE ÕIGUS

2.11. SSL- JA/VÕI TLS-KRÜPTIMINE

2.12. KRÜPTEERITUD MAKSETEHINGUD SELLEL VEEBISAIDIL 

2.13. TEAVE ANDMETE PARANDAMISE JA LIKVIDEERIMISE KOHTA

2.14. ÕIGUS NÕUDA TÖÖTLEMISPIIRANGUID

3. ANDMETE SALVESTAMINE SELLEL VEEBISAIDIL

3.1. KÜPSISED

3.2. NÕUSOLEK COOKIEBOTIGA

3.3. KONTAKTVORM

3.4. TAOTLUS E-POSTI, TELEFONI VÕI FAKSI TEEL

3.5. TYPEFORM

3.6. HUBSPOT CRM

3.7. VEEBISAIDIL REGISTREERIMINE

3.8. REGISTREERIMINE GOOGLE'I KAUDU

3.9. REGISTREERIMINE FACEBOOK CONNECTI KAUDU

3.10 AirTable

4. SOTSIAALMEEDIA

4.1. SOTSIAALMEEDIA ELEMENDID SHARIFFIGA

4.2. FACEBOOK

4.3. TWITTER

4.4. INSTAGRAM

4.5. LINKEDIN

4.6. XING

4.7 eKomi

4.8 Pinterest

5. ANALÜÜSIVAHENDID JA REKLAAM

5.1. GOOGLE TAG MANAGER

5.2. GOOGLE ANALYTICS

5.3. HOTJAR

5.4. WP STATISTICS

5.5. GOOGLE ADS

5.6. GOOGLE ADSENSE (ISIKUPÄRASTAMATA)

5.7. GOOGLE REMARKETING

5.8. GOOGLE'I KONVERSIOONIDE JÄLGIMINE

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

5.10. FACEBOOK PIXEL 

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

5.12. SENTRY

5.13. OUTBRAIN

5.14. TIKTOK 

5.15 Brandwatch

5.16 UXCam

5.17 Windsor.ai

6. UUDISKIRI

6.1. UUDISKIRJA ANDMED

6.2. CURADEN AG KLIENDIANDMETE ÜHINE KASUTAMINE

6.3. MAILCHIMP 

6.4. SENDGRID/TWILIO

7. LISANDMOODULID JA TÖÖRIISTAD

7.1. LAIENDATUD ANDMEKAITSE INTEGRATSIOONIGA YOUTUBE

7.2. VIMEO ILMA JÄLGIMISETA (DO-NOT-TRACK)

7.3. GOOGLE MAPS

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

7.5. WORDFENCE

7.6. MANAGEWP 

7.7 Registreerimine Apple ID-ga

8. E-KAUBANDUSE JA MAKSETEENUSE PAKKUJAD

8.1. KLIENDI- JA LEPINGUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.2. ANDMETE EDASTAMINE VEEBIPOODIDE, JAEMÜÜJATE JA KAUBASAADETISTE LEPINGUTE SÕLMIMISEL

8.3. ANDMETE EDASTAMINE TEENUSTE JA DIGITAALSE SISU LEPINGUTE SÕLMIMISEL

8.4. KREDIIDIVÕIME HINDAMINE

8.5. MAKSETEENUSED

8.6. PAYPAL 

8.7. STRIPE

8.8. SOFORT KIIRÜLEKANNE

8.9. UNZER 

8.10. AMERICAN EXPRESS 

8.11. MASTERCARD

8.12. VISA

8.13. PAYU

8.14. Makseteenused

8.15. APPLE PAY 

8.16. GOOGLE PAY

8.17. AMAZON PAY

8.18 JÄRELMAKS

8.19 TABOOLA


9. VEEBIPÕHISED HELI- JA VIDEOKONVERENTSID (KONVERENTSITÖÖRIISTAD)

9.1. ANDMETE TÖÖTLEMINE

9.2. EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

9.3. SÄILITAMISE KESTUS

9.4. KASUTATAVAD KONVERENTSITÖÖRIISTAD

9.5. WEBEX

10. KOHANDATUD TEENUSED

10.1. KANDIDAADI ANDMETE KÄITLEMINE

10.2. ANDMETE KOGUMISE ULATUS JA EESMÄRK

10.3. ANDMETE ARHIVEERIMISPERIOOD

10.4. KANDIDEERIJATE ANDMEBAASI VASTUVÕTMINE

Staatus: Juuini 2024

1.  ANDMEKAITSE ÜLEVAADE

1.1. ÜLDTEAVE

Järgmine teave annab hõlpsa ülevaate sellest, mis juhtub Sinu isikuandmetega selle veebisaidi külastamisel. Mõiste „isikuandmed” hõlmab kõiki andmeid, mida on võimalik kasutada Sinu isiku tuvastamiseks. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta on võimalik leida andmekaitsedeklaratsioonist, mille oleme lisanud selle peatüki alla.

1.2. ANDMESALVESTUS SELLEL VEEBISAIDIL

Kes on selle veebisaidi andmete salvestamise eest vastutav isik (st vastutav töötleja)?

Selle veebisaidi andmeid töötleb veebisaidi haldaja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad käesoleva privaatsuspoliitika jaotises „Teave vastutava osapoole (isikuandmete kaitse üldmääruses edaspidi „vastutav töötleja”) kohta”.

Kuidas me Sinu andmeid salvestame?

Kogume Sinu kohta andmeid, kui oled neid meiega jaganud. See võib olla näiteks meie kontaktivormi sisestatav teave.

Muud andmed salvestatakse meie IT-süsteemides automaatselt või pärast seda, kui oled veebisaidi külastuse ajal nende salvestamisega nõustunud. Need andmed sisaldavad peamiselt tehnilist teavet (nt veebibrauser, operatsioonisüsteem või saidile juurdepääsu aeg). See teave salvestatakse automaatselt sellele veebisaidile sisenemisel.

Mis eesmärkidel me Sinu andmeid kasutame?

Osa teabest on vaja selleks, et tagada veebisaidi tõrgeteta pakkumine. Kasutajamustrite analüüsimiseks võidakse kasutada ka muid andmeid.

Millised on Sinu õigused seoses enda kohta käiva teabega?

Sul on igal ajal õigus saada teavet arhiveeritud isikuandmete allika, adressaatide ja eesmärkide kohta, ilma et peaksid sellise avalikustatava teabe eest tasu maksma. Samuti on Sul õigus nõuda oma andmete parandamist või likvideerimist. Kui oled nõustunud andmete töötlemisega, on Sul võimalus see nõusolek igal ajal tühistada, mõjutades sellega tulevast andmetöötlust. Lisaks on Sul õigus nõuda, et andmete töötlemine oleks teatud tingimustel piiratud. Samuti on Sul õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Kui Sul on küsimusi selle või mõne muu andmekaitsealase probleemi kohta, võid igal ajal meiega ühendust võtta.

1.3. ANALÜÜSIVAHENDID JA KOLMANDATE ISIKUTE PAKUTAVAD TÖÖRIISTAD

Selle veebisaidi külastamisel võidakse Sinu sirvimismustreid statistiliselt analüüsida. Selliseid analüüsid viiakse läbi peamiselt nende vahenditega, mida nimetame analüüsiprogrammideks.

Nende analüüsiprogrammide kohta leiad üksikasjalikku teavet allpool esitatud andmekaitsedeklaratsioonist.

2.  ÜLDINE TEAVE JA KOHUSTUSLIK TEAVE

2.1. ANDMEKAITSE

Selle veebisaidi ja selle lehtede operaatorid võtavad Sinu isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Seega käsitleme Sinu isikuandmeid konfidentsiaalse teabena ning kooskõlas seadusjärgsete andmekaitsenõuete ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed sisaldavad andmeid, mida on võimalik kasutada Sinu isiku tuvastamiseks. Käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis selgitatakse, milliseid andmeid me kogume, ning millisel eesmärgil me neid andmeid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja millisel eesmärgil teavet kogutakse.

Käesolevaga anname teada, et andmete edastamine Interneti kaudu (st e-posti teel) võib endast kujutada turvariski. Andmeid ei ole võimalik täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

2.2. TEAVE VASTUTAVA OSAPOOLE (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSES EDASPIDI „VASTUTAV TÖÖTLEJA”) KOHTA

Selle veebisaidi vastutav andmetöötleja on:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

telefon: 02 460 53 42

e-pošta: info@curaprox.si

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb üksinda või koos teistega otsuseid isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärkide ja ressursside kohta.

2.3. SÄILITAMISAEG

Kui selles privaatsuspoliitikas ei ole määratud täpsemat säilitamisperioodi, jäävad Sinu isikuandmed meie kätte seni, kuni nende kogumise eesmärk enam ei kehti. Kui esitad põhjendatud kustutamisnõude või võtad tagasi oma nõusoleku andmete töötlemiseks, kustutatakse Sinu andmed, välja arvatud juhul, kui meil on Sinu isikuandmete säilitamiseks muid õiguslikult lubatud põhjuseid (nt maksu- või äriõiguslikud säilitamistähtajad); viimasel juhul toimub kustutamine pärast nende põhjuste kehtivuse lõppemist.

2.4. ÜLDTEAVE ANDMETÖÖTLUSE ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL

Kui oled nõustunud andmete töötlemisega, töötleme Sinu isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkti a alusel, erikategooriaid töödeldakse vastavalt DSGVO artikli 9 lõikele 1. Isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise selgesõnalise nõusoleku korral põhineb andmetöötlus ka isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punktil a. Kui oled andnud oma nõusoleku küpsiste säilitamiseks või juurdepääsu oma lõppseadmes olevale teabele (nt seadme kaudu sõrmejälgede võtmine), toimub andmetöötlus täiendavalt eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõige 1 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui Sinu andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme Sinu andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks, kui Sinu andmed on vajalikud juriidilise kohustuse täitmiseks, töötleme neid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Lisaks võib andmetöötlus toimuda meie õigustatud huvi alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Iga üksikjuhtumi asjakohase õigusliku aluse kohta käiv teave on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika järgnevates punktides.

2.5. ANDMEKAITSEAMETNIKU MÄÄRAMINE

Oleme määranud oma ettevõttele andmekaitseametniku.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Šveits

Telefon: +41 79 458 18 33

E-post: gdpr@curaden.ch

2.6. TEAVE ANDMETE EDASTAMISE KOHTA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE JA TEISTESSE ELI MITTEKUULUVATESSE RIIKIDESSE

Muuhulgas kasutame selliste ettevõtete tööriistu, kelle alaline asukoht on kas Ameerika Ühendriikides või mõnes muus andmekaitse seisukohast mitteturvalises ELi mittekuuluvas riigis. Kui need tööriistad on aktiivsed, võidakse Sinu isikuandmeid nendesse kolmandatesse riikidesse edastada ja seal töödelda. Peame juhtima tähelepanu sellele, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi tasemega võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on Ameerika Ühendriikide ettevõtetel volitus avaldada isikuandmeid turbeagentuuridele ja Sinul kui andmesubjektil ei ole kohtuvaidluse võimalusi, et ennast kohtus kaitsta. Seega ei saa välistada, et Ameerika Ühendriikide agentuurid (nt salateenistus) võivad Sinu isikuandmeid järelevalve eesmärgil töödelda, analüüsida ja alaliselt arhiveerida. Meil puudub kontroll nende töötlemistoimingute üle.

2.7. ANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKU TÜHISTAMINE

Paljud andmetöötlustoiminguid on võimalikud ainult Sinu selgesõnalise nõusoleku korral. Samuti võid igal ajal tühistada mistahes nõusoleku, mille oled meile varem andnud. See ei piira enne Sinu nõusoleku tühistamist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

2.8. ÕIGUS ESITADA ERIJUHTUDEL VASTUVÄITEID ANDMETE KOGUMISELE; ÕIGUS ESITADA VÄSTUVÄITEID OTSETURUNDUSE SUHTES (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKKEL 21)

JUHUL KUI ANDMEID TÖÖDELDAKSE ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 6 LÕIKE 1 PUNKTI E VÕI F ALUSEL, ON SUL IGAL AJAL ÕIGUS, SINU KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL, ESITADA VASTUVÄITEID SIND PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES. SEE KEHTIB KA KÕIGI NENDEL SÄTETEL PÕHINEVATE PROFIILIDE KOOSTAMISE KOHTA. SELLEKS, ET MÄÄRATA KINDLAKS ÕIGUSLIK ALUS, MILLEL ANDMETE TÖÖTLEMINE PÕHINEB, TUTVU PALUN KÄESOLEVA ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIGA. KUI REGISTREERID VASTUVÄITE, LÕPETAME SINU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI MEIL ON VÕIMALIK ESITADA SINU ANDMETE TÖÖTLEMISEKS MÕJUVAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES SINU HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED VÕI KUI TÖÖTLEMISE EESMÄRK ON ÕIGUSLIKE ÕIGUSTE NÕUDMINE, KASUTAMINE VÕI KAITSMINE (VASTUVÄIDE VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI SINU ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON SUL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA MÕJUTATUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS SELLISE REKLAAMI EESMÄRGIL. SEE KEHTIB KA PROFIILIDE KOOSTAMISE KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI ESITAD VASTUVÄITE, LÕPETAME SINU ISIKUANDMETE KASUTAMISE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 2).

2.9. ÕIGUS ESITADA KAEBUS PÄDEVALE JÄRELEVALVEASUTUSELE

Isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või kus rikkumine on aset leidnud. Kaebuse esitamise õigus kehtib sõltumata muudest õiguslike ressurssidena kättesaadavatest haldus- või kohtumenetlustest.

2.10. ANDMETE ÜLEKANTAVUSE ÕIGUS

Sul on õigus nõuda, et edastaksime kõik Sinu nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töödeldavad andmed Sulle või kolmandale isikule üle üldkasutatavas masinloetavas vormingus. Kui peaksid nõudma andmete otsest edastamist teisele andmetöötlejale, tehakse seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav.

2.11. SSL- JA/VÕI TLS-KRÜPTIMINE

Turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu (näiteks ostutellimused või päringud, mille esitad meile veebisaidi haldajana) edastamise kaitsmiseks kasutab see veebisait kas SSL- või TLS-krüptimisprogrammi. Krüptitud ühenduse tuvastamiseks kontrolli, kas brauseri aadressirida lülitub „http://“ asemel „https://“-ile ja samuti saad seda tuvastada brauserireale lukuikooni ilmumise järgi.

Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud lugeda meile edastatud andmeid.

2.12. KRÜPTEERITUD MAKSETEHINGUD SELLEL VEEBISAIDIL

Kui pärast lepingu sõlmimist kuludega on kohustus edastada meile teie makseandmed (nt kontonumber otsekorralduse volitamise korral), on need andmed vajalikud maksete töötlemiseks.

Maksetehingud tavapäraste maksevahendite (Visa/MasterCard, otsekorraldus) kaudu toimuvad ainult krüpteeritud SSL- või TLS-ühenduse kaudu. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja brauseris on lukusümbol.

Krüpteeritud side puhul ei saa kolmandad isikud teie meile edastatavaid makseandmeid lugeda.

2.13. TEAVE ANDMETE PARANDAMISE JA LIKVIDEERIMISE KOHTA

Kohaldatavate õigusnormide piires on Sul õigus igal ajal nõuda teavet enda arhiveeritud isikuandmete, nende allika ja saajate ning nende andmete töötlemise eesmärgi kohta. Samuti võib Sul olla õigus lasta oma andmeid parandada või likvideerida. Kui Sul on selle teema kohta küsimusi või muid küsimusi isikuandmete kohta, võid meiega igal ajal ühendust võtta.

2.14. ÕIGUS NÕUDA TÖÖTLEMISPIIRANGUID

Sul on õigus nõuda piirangute kehtestamist seoses oma isikuandmete töötlemist. Selleks võid meiega igal ajal ühendust võtta. Õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist kehtib järgmistel juhtudel:

Juhul, kui peaksid vaidlustama meie poolt arhiveeritud andmete õigsuse, on meil tavaliselt vaja selle väite kontrollimiseks veidi aega. Selle uurimise ajal on Sul õigus nõuda, et piiraksime Sinu isikuandmete töötlemist.

Kui Sinu isikuandmete töötlemine toimus/toimub õigusevastaselt, on Sul võimalus nõuda nende andmete likvideerimise asemel oma andmete töötlemise piiramist.

Kui me ei vaja enam Sinu isikuandmeid ja Sa vajad neid juriidiliste õiguste kasutamiseks, kaitsmiseks või nende taotlemiseks, siis on Sul õigus nõuda nende andmete kustutamise asemel oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui oled esitanud vastuväite vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 jagu 1 kohaselt, tuleb Sinu ja meie õigusi üksteisega võrrelda. Seni, kuni pole kindlaks tehtud, kelle huvid jäävad valitsevad, on Sul õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui oled oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid töödelda (välja arvatud nende arhiveerimine) ainult Sinu nõusolekul või seaduslikele õigustele tuginemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või ELi liikmesriigi poolt viidatud tähtsatel avaliku huvi kaalutlustel.

3. Andmete salvestamine sellel veebisaidil

3.1. KÜPSISED

Meie veebisaidid ja lehed kasutavad niinimetatud „küpsiseid”. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis ei kahjusta Sinu seadet. Need salvestatakse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või arhiveeritakse püsivalt Sinu seadmesse (alalised küpsised). Seansiküpsised kustutatakse pärast külastuse lõppu automaatselt. Alalised küpsised jäävad Sinu seadmesse arhiveerituks seni, kuni need ise aktiivselt kustutad või veebibrauser need automaatselt likvideerib.

Mõnel juhul on võimalik, et kolmanda osapoole küpsised salvestatakse Sinu seadmesse pärast meie saidile sisenemist (kolmanda osapoole küpsised). Need küpsised võimaldavad Sul või meil kasutada teatud kolmanda isiku pakutavaid teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitmesuguseid funktsioone. Paljud küpsised on tehniliselt hädavajalikud, kuna küpsiste puudumisel ei töötaks teatud veebisaidi funktsioonid (nt ostukorvi funktsioon või videote kuvamine). Muude küpsiste eesmärk võib olla kasutajamustrite analüüs või reklaamsõnumite kuvamine.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliste sidetehingute sooritamiseks või teatud funktsioonide pakkumiseks, mida soovid kasutada (nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või need, mis on vajalikud veebisaidi optimeerimiseks (nõutud küpsised, nt küpsised, mis annavad veebipublikule mõõdetavaid andmeid), salvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, välja arvatud juhul, kui on viidatud erinevale õiguslikule alusele. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi vajalike küpsiste salvestamise vastu, et tagada operaatori teenuste tehniliselt tõrkevaba ja optimeeritud pakkumine. Kui on taotletud Sinu nõusolekut küpsiste või sarnaste äratundmistehnoloogiate salvestamiseks, toimub töötlemine üksnes saadud nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõige 1); selle nõusoleku võid igal ajal tagasi võtta.

Sul on võimalus seadistada oma brauser nii, et Sind teavitatakse iga kord, kui küpsiseid Sinu arvutisse paigutatakse, ja lubada küpsiste aktsepteerimist ainult konkreetsetel juhtudel. Samuti võid teatud juhtudel või üldiselt välistada küpsiste aktsepteerimise või aktiveerida kustutusfunktsiooni küpsiste automaatseks likvideerimiseks brauseri sulgemisel. Kui küpsised on desaktiveeritud, võivad selle veebisaidi funktsioonid olla piiratud.

Juhul kui kasutatakse kolmanda osapoole küpsiseid või kui küpsiseid kasutatakse analüütilistel eesmärkidel, teavitame Sind sellest eraldi koos käesoleva andmekaitsepoliitikaga ja palume vajadusel Sinu nõusolekut.

3.2. NÕUSOLEK COOKIEBOTIGA

Meie veebisait kasutab Cookieboti nõusoleku küsimise tehnoloogiat, et saada Sinu nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks Sinu lõppseadmesse või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ja selle dokumenteerimiseks andmekaitse nõuetele vastaval viisil. Selle tehnoloogia pakkuja on Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaagen, Taani (edaspidi „Cookiebot”).

Kui sisened meie veebisaidile, luuakse Sinu nõusoleku saamiseks ja Sinu küpsiste kasutamise kohta muude selgituste andmiseks ühendus Cookieboti serveritega. Cookiebot salvestab küpsise Sinu brauserisse, et tuvastada Sinu poolt antud nõusolek või selle nõusoleku tagasi võtmine. Sel viisil kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni palud meil need kustutada, kustutad Cookieboti küpsise või kuni andmete salvestamise eesmärk kaotab kehtivuse. Kohustuslikud õiguslikud säilitamiskohustused jäävad samaks.

Cookieboti kasutatakse küpsiste kasutamiseks seadusega nõutud nõusoleku saamiseks. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

3.3. KONTAKTVORM

Kui esitad meile päringuid meie kontaktivormi kaudu, salvestame nii kontaktvormis esitatud teavet kui ka selles sisalduvat mis tahes kontaktteavet Sinu päringu käsitlemiseks ja juhul, kui meil on täiendavaid küsimusi. Me ei jaga seda teavet ilma Sinu nõusolekuta.

Kui Sinu taotlus on seotud lepingu täitmisega või kui on vaja rakendada lepingueelseid meetmeid, töödeldakse neid andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile edastatud taotluste tõhusaks töötlemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f) või Sinu nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Kontaktivormile sisestatud teave jääb meile alles seni, kuni palud meil andmed likvideerida, tühistad oma nõusoleku andmete arhiveerimiseks või kui teabe arhiveerimise eesmärki enam ei ole (nt pärast seda, kui oleme Sinu päringule vastuse andnud). See ei piira mis tahes kohustuslike õigusnormide, eriti säilitamisperioodide kohaldamist.

3.4. TAOTLUS E-POSTI, TELEFONI VÕI FAKSI TEEL

Kui võtad meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme Sinu päringut, sealhulgas kõiki selles esitatud isikuandmeid (nimi, taotlus) Sinu päringu töötlemise eesmärgil. Me ei edasta neid andmeid ilma Sinu eelneva nõusolekuta.

Kui Sinu taotlus on seotud lepingu täitmisega või kui on vaja rakendada lepingueelseid meetmeid, töödeldakse neid andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Kõikidel muudel juhtudel põhineb andmete töötlemine meie õigustatud huvil meile edastatud taotluste tõhusaks töötlemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f) või Sinu nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mille oled meile saatnud kontaktitaotluste kaudu, jäävad meieni seni, kuni palud need meil kustutada, tühistad oma nõusoleku andmete säilitamiseks või andmete säilitamise eesmärk kaotab kehtivuse (nt pärast Sinu taotluse täitmist). Kohustuslikud õigusnormid, eelkõige kohustuslikud säilitamisperioodid, ei muutu.

3.5. TYPEFORM

Oleme sellele veebisaidile integreerinud Typeformi. Teenusepakkuja on TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Hispaania (edaspidi „Typeform”).Typeform võimaldab meil luua veebipõhiseid vorme ja neid oma veebisaidile integreerida. Meie Typeform vormidesse sisestatud andmeid säilitatakse Typeformi serverites seni, kuni palud need meil kustutada, võtad tagasi nende säilitamiseks antud nõusoleku või kui andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt Sinu taotluse töötlemise lõpetamise järel). Kohustuslikud õigusnormid, eelkõige säilitamisperioodid, ei muutu. Typeformi kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi toimivate veebipõhiste vormide vastu. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede õtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete töötlemine

Oleme eelnimetatud teenuse kasutamiseks sõlminud andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

3.6. HUBSPOT CRM

Kasutame sellel veebisaidil Hubspot CRM-i. Teenusepakkuja on Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (edaspidi „Hubspot CRM”). Hubspot CRM võimaldab meil muu hulgas hallata olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente ning kliendikontakte, suhelda Sinuga ning planeerida ja teostada turundustegevusi vastavalt Sinu huvidele. Hubspot CRM võimaldab meil jäädvustada, sortida ja analüüsida klientide suhtlust e-posti, sotsiaalmeedia või telefoni kaudu mitmes kanalis. Sel viisil kogutud isikuandmeid saab hinnata ja kasutada potentsiaalse kliendiga suhtlemiseks või turundusmeetmeteks (nt uudiskirjade postitamiseks). Hubspot CRM võimaldab meil ka koguda ja analüüsida meie kontaktide kasutajakäitumist meie veebisaidil. Hubspot CRM-i kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi kõige tõhusama kliendihalduse ja kliendisuhtluse vastu. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Täiendavat teavet leiab Hubspoti privaatsuseeskirjadest aadressil:

https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Andmete töötlemine

Oleme eelnimetatud teenuse kasutamiseks sõlminud andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

3.7. VEEBISAIDIL REGISTREERIMINE

Sul on võimalus sellel veebisaidil registreeruda, et saaksid kasutada täiendavaid veebisaidi funktsioone. Kasutame Sinu sisestatud andmeid ainult vastava pakkumise või teenuse kasutamiseks, mille jaoks oled registreerunud. Nõutav teave, mida registreerimisel küsime, tuleb sisestada täies ulatuses. Vastasel juhul lükkame registreerimistaotluse tagasi.

Teavitamaks Sind kõigist olulistest muudatustest meie portfelli ulatuses või tehniliste muudatuste korral, kasutame registreerimisprotsessi käigus esitatud e-posti aadressi.

Töötleme registreerimisprotsessi käigus esitatud andmeid Sinu nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a).

Registreerimisel salvestatud andmeid säilitame seni, kuni oled sellel veebisaidil registreeritud. Seejärel need andmed kustutatakse. See ei piira kohustuslike seaduslike säilitamisperioodide kohaldamist.

3.8. REGISTREERIMINE GOOGLE'I KAUDU

Selle asemel, et registreeruda otse sellel veebisaidil, saad registreeruda läbi Google'i. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google'i kaudu registreerimiseks pead sisestama ainult oma Google'i kasutajanime ja parooli. Google tuvastab Sind ja kinnitab Sinu isiku meie veebisaidil.

Kui kasutada Google'iga sisselogimist, võime kasutada Sinu kontol olevat teavet Sinu profiili täiendamiseks. Seda, kas soovid sellist teavet kasutada ja kui soovid, siis milline teave see on, saad otsustada oma Google'i turbesätete raames, mille leiad aadressilt: https://myaccount.google.com/security ja https://myaccount.google.com/permissions.

Google'i registreerimisega seotud andmetöötlus põhineb meie õigustatud huvil muuta registreerimisprotsess meie kasutajate jaoks võimalikult lihtsaks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f). Kuna registreerimisfunktsiooni kasutamine on vabatahtlik ja kasutajad saavad ise otsustada vastavate juurdepääsuvõimaluste üle, ei ilmne andmesubjektide vastuolulisi ülekaalukaid õigusi.

3.9. REGISTREERIMINE FACEBOOK CONNECTI KAUDU

Otse sellel kodulehel registreerimise asemel on võimalus registreeruda ka Facebook Connecti kaudu. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

Kui otsustad registreeruda Facebook Connecti kaudu ja vajutad nupul „Logi sisse Facebookiga”/„Ühenda Facebookiga”, ühendatakse Sind automaatselt Facebooki platvormiga. Seal saad sisse logida oma kasutajanime ja parooliga. Selle tulemusena lingitakse Sinu Facebooki profiil selle veebilehe või meie teenustega. See link annab meile juurdepääsu andmetele, mille oled Facebookis arhiveerinud. Need andmed hõlmavad peamiselt järgmist:

Facebooki nimi

Facebooki profiilipilt ja kaanepilt

Facebooki kaanepilt

Facebookis arhiveeritud e-posti aadress

Facebook-ID

Facebooki sõprade loendid

Facebooki meeldimised (teave „Likes” kohta)

Sünnikuupäev

Sugu

Riik

Keel

Seda teavet kasutatakse Sinu konto seadistamiseks, pakkumiseks ja kohandamiseks. 

Registreerimine Facebook Connecti kaudu ja sellega seotud andmetöötlustehingud teostatakse Sinu nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Sul on võimalus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, mõjutades kõiki tulevasi toiminguid.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie kodulehel siin kirjeldatud vahendi abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad selle andmetöötluse eest ühiselt meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (andmekaitsemääruse artikkel 26). Ühine vastutus piirdub üksnes andmete kogumisega ja Facebookile edastamisega. Pärast andmete üleandmist toimuv Facebooki-poolne töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meile ühiselt pandud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressilt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame Facebooki tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ning tööriista privaatsuskindla rakendamise eest meie kodulehel. Facebook vastutab Facebooki toodete andmeturbe eest. Sul on võimalus kehtestada andmesubjekti õigused (nt teabenõuded) seoses andmetega, mida Facebook töötleb, otse Facebookiga. Kui kinnitad meiega andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Üksikasjad leiad järgnevatelt aadressitelt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

Lisateabe saamiseks tutvu palun Facebooki kasutustingimuste ja Facebooki andmete privaatsuseeskirjadega. Sellele teabele juurdepääsuks kasuta järgnevaid linke: https://www.facebook.com/about/privacy/ ja https://www.facebook.com/legal/terms/.

3.10 AirTable

Meie veebipakkumises kasutame oma veebipoe ostjate haldamiseks andmebaasiteenust AirTable. See on Formagrid Inc. teenus, 769 Dolores Street San Francisco, CA 94110 USA ("AirTable").

Kasutame AirTable'i, et muuta ostetud kursused meie sisselogimisalal nähtavaks.

AirTable töötleb järgmisi andmeid:

1. Ees- ja perekonnanimi

2. Veebivoo ID (sisemine number klientide kordumatuks määramiseks meie CMS-is)

3. ostetud tooted

Põhimõtteliselt ei edasta AirTable kogutud andmeid kolmandatele osapooltele.

Pärast kliendikonto kustutamist blokeeritakse teie andmed maksu- ja äriseadustiku säilitamise tähtaegadest lähtuvalt ja kustutatakse pärast nende perioodide möödumist, välja arvatud juhul, kui olete andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või kui andmete edasine kasutamine on seadusega lubatud. meie poolt reserveeritud, mille kaudu teavitame teid sellest. Kui olete meie juures kliendina registreeritud, blokeerime teie ostuajaloos kogu teabe rohkem kui kolm aastat tagasi tehtud ostude kohta ja kustutame need hiljemalt 10 aasta jooksul alates ostukuupäevast. Võite anda meile nõusoleku, et näitame teile ostuajaloos andmeid rohkem kui kolm aastat tagasi tehtud ostude kohta, kuid maksimaalselt kuni 10 aastat tagasi. Kustutame Teie andmed hiljemalt seadusega ettenähtud säilitustähtaja möödumisel, s.o. H. 10 aasta pärast, alates lepingu sõlmimisest. Kui see säilitusperiood on lõppenud, kustutame need andmed kohe, ilma et peaksite meilt seda nõudma.

Oleme AirTable'iga eelnimetatud eesmärkidel sõlminud tellimuste töötlemise lepingu, milles kohustame AirTable'i oma klientide andmeid kaitsma ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele. Oleme sõlminud AirTable'iga lepingu vastavalt EL andmekaitse standardklauslitele. AirTable'i privaatsuspoliitika leiate aadressilt:

https://www.airtable.com/company/privacy/de

4. Sotsiaalmeedia

4.1. SOTSIAALMEEDIA ELEMENDID SHARIFFIGA

Kasutame sellel veebisaidil ja selle lehtedel sotsiaalmeedia võrgustike elemente (nt Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Reeglina tunned need sotsiaalmeedia elemendid ära vastavate ilmuvate sotsiaalmeedia logodele. Selleks, et õigustada andmete kaitset sellel veebilehel, kasutame neid elemente ainult koos nn Shariff lahendusega. See rakendus takistab veebilehele integreeritud sotsiaalmeedia elementidel edastada isikuandmeid vastavale teenusepakkujale niipea, kui sisened meie veebilehele.

Otsest ühendust pakkuja serveriga ei looda enne, kui oled vastava sotsiaalmeedia elemendi aktiveerinud, vajutades vastavale nupule (mis näitab Sinu nõusolekut). Kohe, kui aktiveerid sotsiaalmeedia elemendi, saab vastav pakkuja info, et oled seda veebilehte oma IP-aadressiga külastanud. Kui oled samal ajal sisse logitud oma vastavale sotsiaalmeedia kontole (nt Facebook), saab vastav pakkuja linkida selle veebisaidi külastuse Sinu kasutajakontoga.

Lisandmooduli aktiveerimine kujutab endast nõusoleku deklaratsiooni, mis on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punktis a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõikes 1. Sul on võimalus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, mõjutades kõiki tulevasi toiminguid.

Seda teenust kasutatakse nõusoleku saamiseks teatavate seadusega nõutud tehnoloogiate kasutamiseks. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

4.2. FACEBOOK

Oleme sellele veebisaidile integreerinud suhtlusvõrgustiku Facebook elemendid. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

Facebooki sotsiaalmeediaelementide ülevaade on saadaval järgmisel lingil: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otseühendus Sinu seadme ja Facebooki serveri vahel. Selle tulemusena saab Facebook teavet, mis kinnitab, et oled oma IP-aadressiga seda veebilehte külastanud. Kui vajutad Facebooki kontole sisselogimise ajal Meeldib (Like) nuppu, saad selle veebilehe sisu linkida oma Facebooki profiiliga. Sellest tulenevalt saab Facebook siduda selle veebisaidi külastuse Sinu kasutajakontoga. Peame seejuures rõhutama, et meil kui veebisaidi pakkujal pole mingit teavet edastatud andmete sisust ja nende kasutamise kohta Facebooki poolt. Täiendavat teavet leiad Facebooki andmete privaatsuseeskirjadest: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse (TTDSG) §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine lähtuvalt meie õigustatud huvist muuta meie info sotsiaalmeedias võimalikult terviklikult nähtavaks.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie kodulehel siin kirjeldatud vahendi abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad selle andmetöötluse eest ühiselt meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (andmekaitsemääruse artikkel 26). Ühine vastutus piirdub üksnes andmete kogumisega ja Facebookile edastamisega. Pärast andmete üleandmist toimuv Facebooki-poolne töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meile ühiselt pandud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressilt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame Facebooki tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ning tööriista privaatsuskindla rakendamise eest meie kodulehel. Facebook vastutab Facebooki toodete andmeturbe eest. Sul on võimalus kehtestada andmesubjekti õigused (nt teabenõuded) seoses andmetega, mida Facebook töötleb, otse Facebookiga. Kui kinnitad meiega andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Üksikasjad leiad järgnevatelt aadressitelt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

4.3. TWITTER

Oleme sellele veebisaidile integreerinud sotsiaalmeediaplatvormi Twitter funktsioonid. Neid funktsioone pakub Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otseühendus Sinu seadme ja Twitteri serveri vahel. Selle tulemusena saab Twitter teavet selle veebisaidi külastuse kohta. Kui kasutad Twitterit ja edasi jagamise (Re-Tweet) funktsiooni, lingitakse külastatavad veebisaidid Sinu Twitteri kontoga ja avaldatakse teistele kasutajatele. Peame seejuures ära märkima, et meil kui veebisaidi ja selle lehtede pakkujal pole mingeid teadmisi edastatud andmete sisust ja nende kasutamise kohta Twitteri poolt. Täpsemat teavet leiad Twitteri andmete privaatsusdeklaratsioonist aadressil: https://twitter.com/en/privacy.

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse (TTDSG) §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine lähtuvalt meie õigustatud huvist muuta meie info sotsiaalmeedias võimalikult terviklikult nähtavaks.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Saad oma andmekaitsesätted Twitteris lähtestada kontosätete jaotises, mille leiad aadressilt https://twitter.com/account/settings.

4.4. INSTAGRAM

Oleme sellele veebisaidile integreerinud avaliku meediaplatvormi Instagram funktsioonid. Neid funktsioone pakub Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otseühendus Sinu seadme ja Instagrami serveri vahel. Selle tulemusena saab Instagram teavet selle veebisaidi külastuse kohta.

Kui oled oma Instagrami kontole sisse logitud, võid selle veebisaidi sisu linkida oma Instagrami profiiliga klõpsates Instagrami nupul. Selle tulemusel saab Instagram linkida selle veebisaidi külastuse Sinu kasutajakontoga. Peame seejuures ära märkima, et meil kui veebisaidi ja selle lehtede pakkujal pole mingeid teadmisi edastatud andmete ja nende kasutamise kohta Instagrami poolt.

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse (TTDSG) §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine lähtuvalt meie õigustatud huvist muuta meie info sotsiaalmeedias võimalikult terviklikult nähtavaks.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie kodulehel siin kirjeldatud vahendi abil ja edastatakse Facebookile või Instagramile, vastutavad selle andmetöötluse eest ühiselt meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (andmekaitsemääruse artikkel 26). Ühine vastutus piirdub üksnes andmete kogumisega ja Facebookile või Instagramile edastamisega. Pärast andmete üleandmist toimuv Facebooki- või Instagrami-poolne töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meile ühiselt pandud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressilt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame Facebooki või Instagrami tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ning tööriista privaatsuskindla rakendamise eest meie kodulehel. Facebook vastutab Facebooki või Instagrami toodete andmeturbe eest. Sul on võimalus kehtestada andmesubjekti õigused (nt teabenõuded) seoses andmetega, mida Facebook või Instagram töötleb, otse Facebookiga. Kui kinnitad meiega andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Üksikasjad leiad järgnevatelt linkidelt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Täiendavat teavet leiad Instagrami andmete privaatsusdeklaratsioonist: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5. LINKEDIN

See veebileht kasutab LinkedIni võrgu elemente. Teenusepakkuja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

Iga kord, kui külastad selle veebisaidi lehte, mis sisaldab LinkedIni elemente, luuakse ühendus LinkedIni serveritega. LinkedIni teavitatakse, et oled külastanud seda veebisaiti oma IP-aadressiga. Kui vajutad LinkedIni „Soovita” (Recommend) nuppu ja oled sel ajal sisse logitud oma LinkedIni kontole, on LinkedInil võimalik siduda selle veebisaidi külastus Sinu kasutajakontoga. Peame seejuures ära märkima, et meil kui veebisaidi pakkujal pole mingeid teadmisi edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta LinkedIni poolt.

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse (TTDSG) §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine lähtuvalt meie õigustatud huvist muuta meie info sotsiaalmeedias võimalikult terviklikult nähtavaks.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Loe lähemalt aadressilt: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Täpsemat teavet leiad LinkedIni andmete privaatsusdeklaratsioonist: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.6. XING

See veebileht kasutab XING võrgu elemente. Teenusepakkuja on New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa.

Iga kord, kui külastatakse mõnda meie saiti/lehte, mis sisaldab XINGI elemente, luuakse ühendus XINGI serveritega. Meile teadaolevalt ei too see kaasa isikuandmete arhiveerimist. Eelkõige ei salvesta teenus IP-aadresse ega analüüsi kasutajamustreid.

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine lähtuvalt meie õigustatud huvist muuta meie info sotsiaalmeedias võimalikult terviklikult nähtavaks.

Täiendavat teavet andmekaitse ja XING jagamisnupu kohta leiad Xingi andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

4.7 eKomi

Kasutame eKomi Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berliin, Saksamaa (“eKomi”) tehnoloogiat, et pakkuda klientidele teenusepakkujaid ja tooteid ning oma kvaliteedijuhtimist. Seetõttu oleme sellele veebisaidile integreerinud eKomi reitingutarkvara. See arvustustarkvara võimaldab teil pärast teenuse osutamist jätta anonüümne ülevaade oma kogemusest meiega. Selleks saadetakse isikuandmed eKomi. Seejärel saadab eKomi teile ülevaatustaotluse. Kui esitate arvustuse, kontrollib ja kinnitab eKomi selle. Samuti kogub, säilitab ja kasutab eKomi isikuandmeid vastavalt andmekaitseseaduses sätestatule. Selle tehnilise teostuse jaoks on eKomiga sõlmitud tellimuste töötlemise leping. eKomi võtab nende andmete kaitsmiseks kasutusele kõik organisatsioonilised ja tehnilised meetmed. Vastavalt seadusega ettenähtud säilitustähtaegadele neid andmeid säilitatakse ja seejärel kustutatakse. Täpsemat teavet eKomi andmekaitse kohta leiate aadressilt www.ekomi.de/de/datenschutz. Osana oma arvustusest eKomi kaudu saate sisestada oma e-posti aadressi, mida saame kasutada teiega hiljem teie arvustuse asjus ühendust võtmiseks. Nii saame nt. B. vastake teie kriitikale individuaalselt, vastake teie küsimustele või osutage muud abi. Juhime tähelepanu sellele, et e-posti aadressi andmine on vabatahtlik. Teie andmete kasutamise õiguslik alus ülevaatemeili saatmiseks on teie nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõikele 1.

4.8 Pinterest

Sellel veebisaidil kasutame sotsiaalvõrgustiku Pinterest elemente, mida haldab Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa. Kui sisenete lehele, mis sisaldab sellist elementi, loob teie brauser otseühenduse Pinteresti serveritega. See sotsiaalmeedia element edastab logiandmed Pinteresti serverisse USA-s. Need logiandmed võivad sisaldada teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide aadresse, mis sisaldavad ka Pinteresti funktsioone, brauseri tüüpi ja sätteid, päringu kuupäeva ja kellaaega, Pinteresti kasutamist ja küpsiseid. Kui nõusolek on saadud, kasutatakse ülaltoodut. Teenus, mis põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 kirjal ja TTDSG jaotisel 25. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolekut pole saadud, põhineb teenuse kasutamine meie õigustatud huvil saavutada sotsiaalmeedias võimalikult suur nähtavus. Lisateavet Pinteresti poolt andmete eesmärgi, ulatuse ja edasise töötlemise ja kasutamise ning sellega kaasnevate õiguste ja privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta leiate Pinteresti andmekaitseteabest: https://policy.pinterest.com/de/privacy -poliitika.

5. Analüüsivahendid ja reklaam

5.1. GOOGLE TAG MANAGER

Kasutame Google Tag Manageri. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Tag Manager on tööriist, mis võimaldab meil oma veebisaidile integreerida jälgimis- või statistikatööriistu ja muid tehnoloogiaid. Google Tag Manager ise ei loo kasutajaprofiile, ei salvesta küpsiseid ega tee sõltumatuid analüüse. See ainult haldab ja käitab selle kaudu integreeritud tööriistu. Google Tag Manager kogub siiski Sinu IP-aadressi, mida võidakse edastada ka Google'i Ameerika Ühendriikides asuvale emaettevõttele.

Google Task Manageri kasutatakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi erinevate tööriistade kiire ja lihtsa integratsiooni ja haldamise vastu oma veebisaidil. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

5.2. GOOGLE ANALYTICS

See veebisait kasutab veebianalüütika teenuse Google Analytics funktsioone. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics võimaldab veebisaidi operaatoril analüüsida veebisaidi külastajate käitumismustreid. Selleks saab veebisaidi haldaja mitmesuguseid kasutajaandmeid, näiteks külastatud lehed, lehel veedetud aeg, kasutatud operatsioonisüsteem ja kasutaja päritolu. Need andmed on kokku võetud kasutajatunnuses ja määratud veebisaidi külastaja vastavale lõppseadmele.

Lisaks võimaldab Google Analytics meil muu hulgas salvestada Sinu hiirt ning kerimisliigutusi ja klikke. Google Analytics kasutab kogutud andmekogumite suurendamiseks erinevaid modelleerimismeetodeid ja kasutab andmeanalüüsis masinõppe tehnoloogiaid.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis muudavad kasutaja tuvastamise kasutaja käitumismustrite analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälgede võtmine). Veebisait kasutab Google'i salvestatud teavet, mida edastatakse reeglina Ameerika Ühendriikides asuvasse Google'i serverisse, kus see salvestatakse.

Nende teenuste kasutamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Brauseri lisandmoodul

Sul on võimalus takistada andmete salvestamist ja töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseri lisandmooduli, mis on saadaval järgneval lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Täiendavat teavet kasutajaandmete töötlemise kohta Google Analyticsi poolt leiad Google'i andmete privaatsusdeklaratsioonist  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Kasutame Google Signalsi. Kui külastad meie veebisaiti, salvestab Google Analytics muu hulgas Sinu asukoha, otsingu edenemise ja YouTube'i edenemise ning demograafilised andmed (saidi külastajate andmed). Neid andmeid võidakse Google Signalsi abiga kasutada kohandatud reklaamiks. Kui Sul on Google'i konto, seob Google Signals Sinu saidi külastajateabe Sinu Google'i kontoga ja seda kasutatakse Sulle kohandatud reklaamsõnumite saatmiseks. Andmeid kasutatakse ka meie kasutajate võrgumustrite anonüümsete statistiliste andmete koostamiseks.

Andmetöötlusleping

Oleme sõlminud Google'iga andmetöötluslepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täiel määral Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid sätteid.

Google Analytics E-Commerce-Tracking

See veebisait kasutab Google Analyticsi funktsiooni E-Commerce Tracking ehk e-kaubanduse jälgimise funktsiooni. E-Commerce Trackingu abil on veebilehe haldajal võimalik analüüsida veebilehe külastajate ostumustreid, et parandada haldaja veebiturunduskampaaniaid. Selles kontekstis jälgitakse teavet, näiteks esitatud tellimusi, tellimuste keskmist väärtust, saatekulusid ja aega alates toote vaatamisest kuni ostuotsuse tegemiseni. Google võib need andmed koondada tehingu ID alusel, mis eraldatakse vastavale kasutajale või kasutaja seadmele.

5.3. HOTJAR

See veebisait kasutab Hotjari. Teenusepakkuja on Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Euroopa (veebisait: https://www.hotjar.com).

Hotjar on tööriist, mida kasutatakse Sinu kasutajamustrite analüüsimiseks sellel veebisaidil. Hotjar võimaldab meil näiteks salvestada Sinu hiire- ja kerimisliigutusi ning klikke. Selle protsessi käigus suudab Hotjar määrata ka seda, kui kaua kursor teatud asendis püsis. Selle info põhjal koostab Hotjar nn Heatmaps kaardid, mis võimaldavad tuvastada, milliseid veebilehe osi veebilehe külastaja eelistab.

Samuti saame selle abil kindlaks teha, kui kaua oled selle veebisaidi lehel viibinud ja millal sellelt lahkusid. Samuti saame kindlaks teha, millisel hetkel peatasid kontaktivormi sissekannete tegemise (nn konversioonilehtrid).

Lisaks saab Hotjari kasutada veebisaidi külastajatelt otsese tagasiside saamiseks. Selle funktsiooni eesmärk on parandada veebisaidi haldaja pakutavaid veebisaite.

Hotjar kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutajat ära tunda kasutajamustrite analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälgede võtmine).

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel; veebilehe haldajal on õigustatud huvi kasutajamustrite analüüsi vastu, et optimeerida nii veebiesitlust kui ka haldaja reklaamitegevust.

Hotjari välja lülitamine

Kui soovid Hotjari poolt andmete salvestamise välja lülitada, siis palun vajuta allolevale lingile ja järgi lingi all toodud juhiseid: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Pea meeles, et pead Hotjari iga brauseri ja seadme jaoks eraldi välja lülitama.

Täpsemat teavet Hotjari kohta ja salvestatavate andmete kohta leiad Hotjari andmete privaatsusdeklaratsioonist aadressil: https://www.hotjar.com/privacy.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

5.4. WP STATISTICS

See veebisait kasutab WP Statistics analüüsitööriista külastajate juurdepääsu statistiliseks hindamiseks. Teenusepakkuja on Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, AÜE (https://veronalabs.com).

WP Statisticsi saab kasutada meie kodulehe kasutamise analüüsimiseks. WP Statistics salvestab muuhulgas logifailid (IP-aadress, suunaja, brauser, kasutaja päritolu, kasutatud otsingumootor) ja toimingud, mida veebilehe külastajad on saidil teinud (nt klikid ja vaatamised).

WP Statistics abil kogutud andmeid säilitatakse ainult meie enda serveris.

Selle analüüsivahendi kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Meil on õigustatud huvi kasutaja käitumise anonüümse analüüsi vastu, et optimeerida oma veebisaite ja reklaame. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

5.5. GOOGLE ADS

Veebisaidi haldaja kasutab Google Adsi. Google Ads on veebipõhine reklaamiprogramm, mille pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Ads võimaldab meil kuvada reklaame Google'i otsingumootoris või muude tootjate veebisaitidel, kui kasutaja sisestab Google'isse teatud otsingusõnad (märksõna sihtimine). Samuti on võimalik paigutada sihitud reklaame Google'i valduses olevate kasutajaandmete põhjal (nt asukohaandmed ja huvid; sihtrühma sihtimine). Veebisaidi haldajana saame neid andmeid kvantitatiivselt analüüsida, näiteks saame analüüsida, millised otsinguterminid viisid meie reklaamide kuvamiseni ja mitu reklaami viis vastavate klikkideni.

Nende teenuste kasutamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.6. GOOGLE ADSENSE (ISIKUPÄRASTAMATA)

See veebisait kasutab Google AdSense'i reklaamikampaaniateenust, mille pakkujaks on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Kasutame Google AdSense'i isikustamata režiimis. Vastupidiselt isikupärastatud režiimile ei põhine reklaamid Sinu eelnevatel kasutajamustritel ja teenus ei loo Sinule kasutajaprofiili. Selle asemel kasutab teenus Sinule näitamiseks mõeldud reklaamide valimiseks nn kontekstiteavet. Valitud reklaamid põhinevad seega näiteks Sinu asukohal, Sinu poolt külastatava veebisaidi sisul või Sinu kasutatavatel otsinguterminitel. Täpsemat teavet isikupärastatud sihtimise ja Google AdSense'i isikupärastamata sihtimise erinevuste kohta leiad järgmisel aadressil: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Pea meeles, et kui Google Adsense'i kasutatakse isikustamata režiimis, on võimalik, et küpsised salvestatakse või kasutatakse sarnaseid tuvastustehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälgede võtmine).

Nende teenuste kasutamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Sul on võimalus oma kasutajakonto reklaamisätteid autonoomselt muuta. Selleks vajuta alloleval lingil ja logi sisse: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google'i reklaamitehnoloogia kohta lisateabe saamiseks vajuta siin: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7. GOOGLE REMARKETING

See veebisait kasutab Google Analyticsi Remarketing funktsioone. Nende lahenduste pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Remarketing analüüsib Sinu kasutajamustreid meie veebisaidil (nt kindlatel toodetel tehtud klikid), et eraldada Sulle teatud reklaami sihtgrupid ja seejärel kuvada Sulle sobivaid veebipakkumisi, kui külastad teisi veebipakkumisi (uuesti turundamine või uuesti sihtimine).

Samuti on võimalik siduda Google Remarketingiga genereeritud reklaami sihtgrupid Google'i seadmeid hõlmavate funktsioonidega. See võimaldab kuvada huvipõhiseid kohandatud reklaamsõnumeid sõltuvalt Sinu varasemast kasutamisest ja seadme (nt mobiiltelefoni) sirvimismustritest nii Sinu kui ka Sinu seadme jaoks (nt tahvelarvutile või arvutile) kohandatud viisil.

Google'i konto olemasolu korral saad esitada vastuväite isikupärastatud reklaamile järgmisel lingil: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Nende teenuste kasutamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Täpsemat teavet ja asjakohased andmekaitse-eeskirjad leiad Google'i andmete privaatsuseeskirjadest aadressil https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Sihtrühmade moodustamine klientide vastavusse viimisega

Sihtrühmade moodustamiseks kasutame muuhulgas Google Remarketingi klientide vastavusse viimise funktsiooni. Selle saavutamiseks edastame oma kliendiloendist teatud kliendiandmed (nt meiliaadressid) Google'ile. Kui vastavad kliendid on Google'i kasutajad ja nad on oma Google'i kontodele sisse logitud, kuvatakse neile vastavad reklaamsõnumid vaatamiseks Google'i võrgustikus (nt YouTube'is, Gmailis või Google otsingumootoris).

5.8. GOOGLE'I KONVERSIOONIDE JÄLGIMINE

See veebisait kasutab Google'i konversioonide jälgimist. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google'i konversioonide jälgimine võimaldab meil tuvastada, kas kasutaja on teatud toimingud lõpule viinud. Näiteks saame analüüsida, kui sageli on meie veebisaidi nuppe klõpsatud ja milliseid tooteid ning kui sagedasti vaadatakse või ostetakse. Selle teabe eesmärk on koostada konversioonistatistika. Saame teada, kui palju kasutajaid on meie reklaamidel klikkinud ja milliseid toiminguid nad on teinud. Siiski ei saa me mingit teavet, mis võimaldaks meil kasutajaid tuvastada. Google kui selline kasutab tuvastamise eesmärgil küpsiseid või sarnaseid tuvastustehnoloogiai

5.10. FACEBOOK PIXEL 

Konversioonimäärade mõõtmiseks kasutab see veebisait Facebooki külastajate aktiivsuse pikslit. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

See tööriist võimaldab jälgida lehe külastajaid pärast seda, kui nad on Facebooki reklaamil klikkimise järel teenusepakkuja veebisaidiga lingitud. See võimaldab analüüsida Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel ning optimeerida tulevasi reklaamikampaaniaid.

Meile kui selle veebisaidi operaatorite jaoks on kogutud andmed anonüümsed. Meil ei ole võimalik teha järeldusi kasutajate identiteedi osas. Facebook arhiveerib aga informatsiooni ja töötleb seda, et seda oleks võimalik ühendada vastav kasutajaprofiiliga ja Facebookil on võimalik kasutada neid andmeid enda reklaamiotstarbel vastavalt Facebooki andmekasutuspoliitikale. See võimaldab Facebookil reklaame kuvada nii Facebooki lehtedel kui ka väljaspool Facebooki asuvates kohtades. Meil kui selle veebisaidi operaatoril puudub selliste andmete kasutamise üle kontroll.

Nende teenuste kasutamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris §25 lõike 1 alusel. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiad järgnevatelt linkidelt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie kodulehel siin kirjeldatud vahendi abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad selle andmetöötluse eest ühiselt meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa (andmekaitsemääruse artikkel 26). Ühine vastutus piirdub üksnes andmete kogumisega ja Facebookile edastamisega. Pärast andmete üleandmist toimuv Facebooki-poolne töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meile ühiselt pandud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressilt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame Facebooki tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ning tööriista privaatsuskindla rakendamise eest meie kodulehel. Facebook vastutab Facebooki toodete andmeturbe eest. Sul on võimalus kehtestada andmesubjekti õigused (nt teabenõuded) seoses andmetega, mida Facebook töötleb, otse Facebookiga. Kui kinnitad meiega andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Täiendavat teavet oma privaatsuse kaitse kohta leiad Facebooki andmete privaatsuseeskirjadest, mis on saadaval aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.

Samuti on Sul võimalik taasturundamise funktsioon „Kohandatud vaatajaskonnad” välja lülitada reklaamiseadete jaotises https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Selleks pead kõigepealt oma Facebooki kontole sisse logima.

Kui Sul ei ole Facebooki kontot, saad mis tahes kasutajapõhise Facebooki kaudu reklaamimise välja lülitada Euroopa interaktiivse digitaalreklaami liidu veebisaidil: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

See veebisait kasutab LinkedIn Insight Tagi. Seda teenust osutab LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

Andmetöötlus LinkedIn Insight Tagiga

Kasutame LinkedIn Insight Tagi, et saada teavet meie veebisaidi külastajate kohta. Kui veebisaidi külastaja on LinkedInis registreeritud, saame analüüsida oma veebisaidi külastajate põhilisi tööalaseid andmeid (nt karjääritase, ettevõtte suurus, riik, asukoht, tööstusala, ametinimetus), et aidata meil oma saiti paremini vastavale sihtrühmale suunata. Saame LinkedIn Insight Tage kasutada ka selleks, et mõõta, kas meie veebisaitide külastajad sooritavad ostu või teevad muid toiminguid (konversioonide mõõtmine). Konversioonide mõõtmist saab teostada ka erinevate seadmete lõikes (nt arvutist tahvelarvutisse). LinkedIn Insight Tag sisaldab ka ümbersihtimise funktsiooni, mis võimaldab meil näidata sihtreklaami meie veebisaidi külastajatele väljaspool veebisaiti. LinkedIni sõnul ei tuvastata reklaami adressaati.

LinkedIn ise kogub ka logifaile (URL, suunav URL, IP-aadress, seadme ja brauseri karakteristikud ja juurdepääsuaeg). IP-aadresse lühendatakse või (kui neid kasutatakse LinkedIni liikmeteni jõudmiseks kõigis seadmetes) hakitakse (pseudonüümitakse). LinkedIn kustutab LinkedIni liikmete otsesed identifikaatorid seitsme päeva pärast. Ülejäänud pseudonüümitud andmed kustutatakse 180 päeva jooksul.

Me ei saa LinkedIni kogutud andmeid veebisaidi haldajana konkreetsetele isikutele määrata. LinkedIn säilitab kodulehe külastajatelt kogutud isikuandmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvates serverites ja kasutab neid oma reklaamitegevuseks. Täpsemat teavet leiad LinkedIni privaatsuspoliitikast https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Õiguslik alus

Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel; veebilehe haldajal on õigustatud huvi tõhusate reklaamikampaaniate vastu, mis hõlmavad ka sotsiaalmeedia kasutamist.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täpsemat teavet leiab järgnevatelt linkidelt: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

LinkedIn Insight Tagi kasutamise vastuväide

Sul on võimalik esitada vastuväide LinkedIni kasutajakäitumise ja sihitud reklaami analüüsile järgmisel lingil: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Lisaks saavad LinkedIni liikmed konto seadetes kontrollida oma isikliku teabe reklaamimise eesmärgil kasutamist. Selleks, et LinkedIn ei saaks linkida meie saidil kogutud teavet Sinu LinkedIni kontoga, pead enne meie saidi külastamist oma LinkedIni kontolt välja logima.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

ANDMETE TÖÖTLEMINE REKLAAMI EESMÄRGIL

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel on vastutaval töötlejal õigustatud huvi töödelda andmeid reklaami eesmärgil. Isikupärastatud kliendipõhise lähenemise kasutamiseks reserveerime sellel õiguslikul alusel ka eesnime, perekonnanime, sünniaja, tänava nime, postiindeksi ja linna nime. Isikuandmete reklaami eesmärgil säilitamise kestus tuleneb põhimõttest, kas säilitamine on reklaamimise eesmärgil vajalik. Järgime põhimõtet, et kustutame andmed hiljemalt kaks aastat pärast seda, kui neid enam reklaami eesmärgil ei kasutata.

Meie enda ja kolmandate isikute reklaamieesmärgid

Kui oled meiega sõlminud lepingu või oleme Sulle reklaammaterjali saatnud, haldame Sind kui olemasolevat klienti või huvitatud osapoolt. Sel juhul töötleme Sinu nime ja aadressi, et saata Sulle teavet uute toodete ja teenuste kohta. Oma õigustatud huvide piires jätame endale õiguse edastada Sinu postiteenuse kontaktandmeid meie kontserni ettevõtetele ja vajadusel valitud lepingupartneritele, et ka nemad saaksid Sind oma toodetest teavitada. 

Huvidel põhinev reklaam

Tagamaks, et saaksid ainult Sulle eeldatavalt huvi pakkuvat reklaamiteavet, kategoriseerime ja täiendame Sinu kliendiprofiili lisateabega. Selleks kasutatakse nii statistilist teavet kui ka Sinu kohta käivat teavet (nt Sinu kliendiprofiili põhiandmeid). Eesmärgiks on saata Sulle reklaami, mis on suunatud ainult Sinu tegelikele või oletatavatele vajadustele ja vastavalt sellele mitte tülitada Sind ebahuvitava reklaamiga.

Reklaampostituste töötlemine

Reklaamipostitusi töötleb meie nimel teenusepakkuja, kellele edastame sellel otstarbel Sinu

5.12. Sentry

Kasutame Sentry Functional Software teenust, Inc., Sentry 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA (edaspidi „Sentry”), et logida tõrkeid meie õigustatud huvi piires tehniliselt veatu veebipõhise pakkumise ja selle majanduslikult tõhusa kujunduse ja optimeerimise jaoks

vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Sentry abil saab koguda, logida ja analüüsida koodis esinevaid vigu süsteemi stabiilsuse huvides. Sel eesmärgil kogub Sentry ka Sinu kasutusandmeid, nagu Sinu operatsioonisüsteem, Sinu seadmesse paigaldatud tarkvara, Sinu IP-aadress, Sinu veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem või eelnevalt külastatud veebisaidid („suunav URL”). Sentry kogub neid andmeid pseudonüümselt ega võimalda meil Sind kasutajana tuvastada. Selle tulemusel võidakse Sinu andmeid edastada Ameerika Ühendriikidesse. Oleme sõlminud Sentryga tellimuse töötlemise lepingu, mille kohaselt töötleb Sentry Sinu andmeid ainult meie juhistele vastavalt. Käesolev üldine leping sätestab ka, et Sentry edastab andmeid Ameerika Ühendriikidesse ainult tüüptingimuste raames. Lisateavet selle kohta, kuidas Sentry Sinu andmeid kasutab, leiad Sentry privaatsuspoliitikast aadressil https://sentry.io/privacy/.

5.13. OUTBRAIN

Oleme sellele veebisaidile integreerinud Outbraini. Teenusepakkuja on Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (edaspidi „Outbrain”). Kui külastad veebisaiti, kuhu on integreeritud Outbrain, loob Outbrain pseudonüümse kasutajaprofiili (kasutaja ID), millesse arhiveeritakse vaadatud või loetud sisu. Selle tulemusena võib meie veebisait või muud veebisaidid, kuhu Outbrain on integreeritud, soovitada näidatud huvidele vastavat muud sisu või kuvada reklaame. Sellel eesmärgil arhiveeritakse ja konsolideeritakse Sinu kasutaja ID alla Sinu seadme tüüp, Sinu IP-aadress, kasutatava veebilehitseja tüüp, külastatud veebisaidid, loetud artiklid, juurdepääsu aeg ja seadme ID. Lisaks kasutame ka Outbrain Pixelit. Iga kord, kui külastad meie veebisaiti, võimaldab see Pixel meil kindlaks teha, kas Sul on juba olemas Outbraini kasutaja ID. See lahendus võimaldab Outbraini reklaamivõrgustiku reklaamijatel mõõta oma kampaaniate tõhusust. Kui Sinu nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punkti a ja Saksa telekommunikatsiooniseaduse (TTDSG) §25 alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tühistada. Kui Sinu nõusolekut ei saadud, toimub teenuse kasutamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel; veebisaidi haldajal on õigustatud huvi kasutajamustrite analüüsi vastu, et optimeerida nii haldaja veebiesitlust kui ka reklaamitegevust. Täiendavat teavet leiad Outbraini andmete privaatsuseeskirjadest: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Lisaks leiad järgnevale lingile klõpsates loendi kõigist kasutatavatest küpsistest:

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Kui soovid vaadata oma Outbraini kasutajaprofiili või teha sellel muudatusi, klõpsa järgneval lingil:

https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Andmete töötlemine

Oleme eelnimetatud teenuse kasutamiseks sõlminud andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

5.14. TIKTOK 

Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus Sotsiaalmeediarakendus TikTok on rahvusvaheline videoportaal, mida kasutatakse muusikavideote järgi laulmise matkimiseks ja muudeks lühikesteks videoklippideks. TikToki haldab Hiina ettevõte ByteDance. TikTok töötleb kõiki TikToki poolt kasutajatelt kogutud või kasutajate esitatud andmeid TikToki privaatsuspoliitika alusel. Privaatsuspoliitika kohaselt on isikuandmete vastutav töötleja TikTok Technology Limited („TikTok Ireland“) ja TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK“). Privaatsuspoliitika viitab tavaliselt „TikTokile“ või lühidalt „meile“. Kui oled andnud nõusoleku reklaami saamiseks, kasutab TikTok Sinu andmeid isikupärastatud reklaamide näitamiseks.

Õiguslik alus

TikToki poolt näidatav isikustatud reklaam põhineb Sinu nõusolekul. Kõigis muudes aspektides töötleb TiKTok kasutajaandmeid lepingu alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 lause 1 punkt b) ja seda kas huvide kaalumise tulemusena (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 lause 1 punkt f) või või juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 lause 1 punkt c). Kasutaja võib nõusoleku tagasi võtta ja huvide tasakaalul põhineva töötlemise vastu saab esitada vastuväiteid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21. Täpsemat teavet leiad TikToki privaatsuspoliitikast ja kasutustingimustest (link allpool).

Eesmärk

TikTok töötleb isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas oma teenuste osutamiseks, kasutajate teavitamiseks teenuste muudatustest, kasutajatele toe pakkumiseks, võimaldamaks kasutajatel jagada oma sisu teiste kasutajatega, uute teenuste arendamiseks või juriidiliste

kohustuste täitmiseks. Muu hulgas kogub TikTok oma kasutajate kohta järgmisi andmeid: profiiliandmed, kasutaja sisu ja kasutusandmed, asukohaandmed, teave vastavate kontaktide/sõprade kohta. Lisateavet oma andmete kasutamise kohta ja milliseid andmeid TikTok töötleb, leiad TikToki privaatsuspoliitikast ja kasutustingimustest (link allpool).

Säilitamise kestus

TikTok säilitab Kasutajate teavet nii kaua, kui see on vajalik, et osutada Kasutajatele Teenust, täita oma lepingulisi kohustusi ja kasutada oma õigusi seoses kõnealuse teabega. Juhul, kui Teenuse osutamiseks ei ole Kasutaja andmeid vaja, säilitab TikTok Kasutaja andmeid ainult seni, kuni TikTokil on õigustatud äriline eesmärk selliste andmete säilitamiseks.Kui kasutaja taotleb TikToki konto kustutamist, desaktiveeritakse konto esialgu mõneks nädalaks. Seejärel konto kustutatakse. Selle käigus kustutatakse ka kasutajate isikuandmed rakendusesisesest sõnumsidefunktsioonist. Teistele TikToki teenuse kasutajatele saadetud sõnumid jäävad salvestatuks nende seadmetesse. Oma privaatsuspoliitikas (link allpool) toob TikTok välja ka pikemad kustutamis- ja säilitamisperioodid. Nõusoleku tühistamine, vastuväide ja töötlemise lõpetamine Tiktok pakub oma kasutajatele võimalust kontrollida ja hallata oma kasutajaandmeid (isikuandmeid) seadetes olevate valikute kaudu. Tiktok pakub oma kasutajatele ka automatiseeritud teabeteenuseid, mis võimaldavad saada teavet oma andmete töötlemise kohta. Seaduslike nõuete raames on Sul õigus ka oma andmete kustutamisele ja parandamisele ning samuti võid olla vastu oma andmete kasutamisele või piirata nende kasutamist, samuti võid igal ajal tühistada enda poolt deklareeritud nõusolekuid.

Täiendav märkus

Pane tähele, et TikToki kasutustingimused ja privaatsuspoliitika võivad igal ajal muutuda. Seetõttu päri regulaarselt nende tekstide aktuaalsuse kohta. Curaden ei garanteeri TikToki kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga seotud eelnimetatud teabe õigeaegsust, täpsust ega täielikkust. Meie praeguse privaatsuspoliitika eesmärk on pakkuda isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 12 ja sellele järgnevates artiklites nõutud teavet ulatuses, milles Curaden kasutab TikToki teenuseid, manustades videoid mõnele meie veebilehele, või kui meie töötajad kasutavad TikToki meie klientide jaoks.

Kasutustingimused - TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Privaatsuspoliitika:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1

Küsimused TikToki privaatsuspoliitika kohta:

Kui kasutajatel on küsimusi TikToki privaatsuspoliitika kohta või kui nad soovivad pöörduda TikToki

privaatsusametniku poole, pakub TikTok selleks privaatsuspoliitika kaudu lingitud kontaktivormi.


5.15 Brandwatch

Kasutame ettevõtte Brandwatch Group teenuseid – Runtime Collective Limited, Sovereign House, Church Street, 1st Floor, Brighton, BN1 1UJ, Ühendkuningriik ("Brandwatch"), et koguda teavet sotsiaalmeedia postitustest või tootearvustustest, mis on avaldatud muudel tarbijate arvustusplatvormidel kui TrustPilot meie toodete või teenuste kohta, mis mainivad otseselt Curadeni. Brandwatchi kogutud teave on avalikult kättesaadav ja seetõttu kontrollib seda otseselt autor või väljaandja. Brandwatch võtab vastu ja saadab meile ainult postituse või arvustuse sisu: Brandwatch ei töötle nende töötlemistoimingute raames muid isikuandmeid. Brandwatchi privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks vaadake ettevõtte privaatsuspoliitikat.

Brandwatch ja ProductBoard võivad oma teenuste osutamise käigus edastada isikuandmeid kolmandasse riiki. Lisateavet selliste ülekannete kohta leiate käesolevast privaatsuspoliitikast.


5.16 UXCam

Kasutame UXCami, UXCam Inc, 814 Mission St, San Francisco, California, USA, et luua soojuskaarte, salvestada seansse ja kuidas kasutajad sirvivad mitut lehekülge, et muuta need kasutajasõbralikumaks, mõõta ulatust ja viia läbi turu-uuringuid. Kasutame selleks UXCami rakenduste analüüsi tööriista.

UXCam töötleb andmeid ainult töötlejana vastavalt meie juhistele, mitte oma eesmärkidel. Kui rakendus kasutab jälgimismehhanisme või kasutajaprofiile, kasutame seda rakendust ainult siis, kui olete andnud meile selleks eelneva nõusoleku.

5.17 Windsor.ai

Kasutame Šveitsis Baaris asuva ettevõtte Windsor Group AG tarkvara Windsor.ai, mis võimaldab meil API-liidese kaudu hankida üldiselt või avalikult kättesaadavaid andmeid ning isikuandmeid erinevatest andmeallikatest. Andmeid hoitakse EL-is asuvates füüsilistes serverites, töödeldakse ja valmistatakse ette ning tehakse meile väljavõtmiseks standardsel viisil kättesaadavaks. Lisateavet andmekaitse kohta leiate veebisaidilt Windsor.ai: https://windsor.ai/privacy-statement/

Selle analüüsitööriista kasutamine põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 lõikel f. Meil on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimiseks, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami. Kui on küsitud asjakohast nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG jaotise 25 lõike 1 alusel, kui nõusolek nõuab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt. B. Seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

6. Uudiskiri

6.1. UUDISKIRJA ANDMED

Kui soovid saada sellel veebisaidil pakutavat uudiskirja, vajame Sinult nii e-posti aadressi kui ka teavet, mis võimaldab meil kinnitada, et oled antud e-posti aadressi omanik ja oled nõus uudiskirja saamisega. Täiendavaid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Uudiskirja käsitlemiseks kasutame uudiskirja teenusepakkujaid, keda on kirjeldatud allpool.

6.2. CURADEN AG KLIENDIANDMETE ÜHINE KASUTAMINE

Oleme Curaden AG kontserni (Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Šveits) lepinguline partner. Curaden AG arendab meie tooteid ja teenuseid ning teeb need meile kättesaadavaks. Koos Curaden AG-ga kujundame ka meie reklaamimeetmeid, samuti uudiskirju ja meie veebilehti. Me kogume kliendiandmeid, nagu e-posti aadressid, reklaamimiseks ja üldiseks suhtlemiseks koos Curaden AG-ga ning oleme ühised vastutavad töötlejad GDPR § 26 tähenduses.  Andmete kogumine ja töötlemine põhineb GDPR § 6 (1) f) alusel. Meie ja Curaden AG teeme vastavalt art. 13 ja 14 DS-GVO andmesubjektidele tasuta kättesaadavaks täpses, läbipaistvas, arusaadavas ja kergesti juurdepääsetavas vormis ning selges ja lihtsas keeles. Seejuures annab kumbki pool teisele poolele kogu vajaliku teabe oma mõjusfäärist.

6.3. MAILCHIMP 

See veebisait kasutab oma uudiskirjade saatmiseks Mailchimpi teenuseid. Selle teenuse pakkuja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Muu hulgas on Mailchimp teenus, mida saab kasutada uudiskirjade saatmise korraldamiseks ja analüüsimiseks. Alati, kui sisestad uudiskirja tellimiseks andmeid (nt oma e-posti aadress), salvestatakse teave Ameerika Ühendriikide Mailchimpi serveritesse.

Mailchimp tööriista abil saame analüüsida oma uudiskirja kampaaniate toimivust. Kui avad Mailchimp tööriista kaudu saadetud e-kirja, siis ühendatakse e-kirjaga integreeritud fail (nn veebimajakas) Mailchimpi Ameerika Ühendriikide serveritega. Selle tulemusena saab kindlaks teha, kas uudiskirja sõnum on avatud ja millistele linkidele saaja tõenäoliselt klõpsas. Sel ajal salvestatakse ka tehniline teave (nt juurdepääsu aeg, IP-aadress, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem). Nende andmete järgi ei ole võimalik tuvastada konkreetset uudiskirja saajat. Nende ainus eesmärk on uudiskirja kampaaniate tulemuslikkuse statistiline analüüsimine. Selliste analüüside tulemusi saab kasutada tulevaste uudiskirjade kohandamiseks, et need vastaksid täpsemini nende saajate huvidele.

Kui Sa ei soovi Mailchimpi analüüsi lubada, pead uudiskirja tellimuse tühistama. Oleme iga uudiskirja lõppu lisanud lingi, mille abil saad seda teha.

Andmeid töödeldakse Sinu nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkt a). Võid igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, loobudes uudiskirja tellimusest. See ei piira enne tühistamist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Uudiskirja tellimise eesmärgil säilitame meie juures salvestatud andmeid seni, kuni tühistad uudiskirja või uudiskirja teenuse pakkuja tellimuse. Pärast uudiskirja tellimuse tühistamist kustutatakse Sinu andmed uudiskirjade levitusloendist. See ei mõjuta muul otstarbel meie juures hoiustatavad andmeid.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab järgnevatelt linkidelt: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ja https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Kui oled uudiskirjade tellimusest loobunud, võidakse tulevaste uudiskirjade vältimiseks salvestada Sinu e-posti aadress meie või uudiskirja teenuse pakkuja musta nimekirja. Musta nimekirja kantud andmeid kasutatakse ainult selleks otstarbeks ja neid ei ühendata muude andmetega. See on nii Sinu kui ka meie huvides järgida uudiskirjade saatmisel seadusest tulenevaid nõudeid (õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel). Salvestamine musta nimekirja on tähtajatu. Kui Sinu huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi, võid hoiustamisele esitada vastuväite.

Täiendavat teavet leiad Mailchimpi andmete privaatsuseeskirjadest https://mailchimp.com/legal/terms/.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

6.4. SENDGRID/TWILIO

This website uses the cloud-based email marketing software SendGrid by Twilio for sending newsletters. The provider is Twilio Germany GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 Munich. SendGrid is a service with which newsletter dispatch can be organized and analyzed. The data you enter for the purpose of receiving newsletters (e.g. e-mail address) is stored on SendGrid's servers.

The servers that SendGrid uses for data processing are located in the USA, among other places, which means that your e-mail address may be transmitted to their US servers. To learn what SendGrid does to comply with EU data protection regulations, please see their Privacy Policy at https://www.twilio.com/legal/privacy and https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.

Our newsletters sent with SendGrid allow us to analyze the behavior of newsletter recipients. Among other things, we can analyze how many recipients have opened the newsletter message and how often which link in the newsletter was clicked. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analyzed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on the link in the newsletter. 

The data processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). You can revoke this consent at any time by unsubscribing from the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation.

If you do not want any analysis by SendGrid, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message. Furthermore, you can also unsubscribe from the newsletter directly on the website.

The data you provide for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of SendGrid after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes remains unaffected by this.

For more details, please refer to the privacy policy of SendGrid at: https://sendgrid.com/policies/privacy/.

7. Lisandmoodulid ja tööriistad

7.1. LAIENDATUD ANDMEKAITSE INTEGRATSIOONIGA YOUTUBE

Meie veebisait manustab videoid veebisaidilt YouTube. Veebisaidi operaator on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Kasutame YouTube'i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i sõnul tagab see režiim, et YouTube ei salvesta enne selle video vaatamist mingit teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Sellest hoolimata ei tähenda see tingimata, et laiendatud andmekaitserežiimi tõttu saaks välistada andmete jagamise YouTube'i partneritega. Näiteks sõltumata sellest, kas vaatad videot või mitte, loob YouTube alati ühenduse Google DoubleClicki võrguga.

Niipea, kui hakkad sellel veebisaidil YouTube'i videot esitama, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Selle tulemusel teavitatakse YouTube'i serverit sellest, milliseid meie lehti oled külastanud. Kui ole meie saidi külastamise ajal oma YouTube'i kontole sisse loginud, lubad YouTube'il sirvimismustrid otse oma isikliku profiiliga ühendada. Selle vältimiseks on võimalik oma YouTube'i kontolt välja logida.

Peale selle saab YouTube pärast video esitamise alustamist Sinu seadmesse paigutada mitmesuguseid küpsiseid või sarnaseid tuvastustehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälgede võtmine). Sel viisil saab YouTube teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Muu hulgas kasutatakse seda teavet videostatistika genereerimiseks, et parandada saidi kasutajasõbralikkust ja vältida pettuskatseid.

Teatud tingimustel võivad pärast YouTube'i video esitamise alustamist käivituda täiendavad andmetöötlustoimingud, mis on meie kontrolli alt väljas.

YouTube'i kasutamine põhineb meie huvil tutvustada oma veebisisu ahvatleval viisil. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt on see õigustatud huvi. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas YouTube kasutajaandmeid käsitleb, leiad YouTube'i andmete privaatsuseeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.2. VIMEO ILMA JÄLGIMISETA (DO-NOT-TRACK)

See veebileht kasutab Vimeo videoportaali lisandmooduleid. Teenusepakkuja on Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Iga kord, kui külastad mõnda meie Vimeo videoid sisaldavat lehte, luuakse ühendus Vimeo serveritega. Sellega seoses saab Vimeo server teavet selle kohta, milliseid meie saite oled külastanud. Vimeo saab ka Sinu IP-aadressi. Oleme siiski Vimeo seadistanud nii, et Vimeo ei saa jälgida Sinu kasutajategevusi ega paiguta ühtegi küpsist.

Kasutame Vimeot, et muuta meie veebiesitlus Sinu jaoks atraktiivseks. See on meie õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Kui on taotletud vastavat nõusolekut (nt seoses küpsiste säilitamisega), toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel ja Vimeo sõnul „õigustatud ärihuvidel”. Üksikasjad leiad aadressilt: https://vimeo.com/privacy.

Kasutajaandmete käitlemise kohta leiad täiendavat teavet Vimeo andmete privaatsuseeskirjadest: https://vimeo.com/privacy

7.3. GOOGLE MAPS

See veebisait kasutab Google Maps kaardistamisteenust. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Mapsi funktsioonide kasutamise lubamiseks peab Sinu IP-aadress olema salvestatud. Reeglina edastatakse see teave ühele Google'i Ameerika Ühendriikides asuvale serverile, kus see arhiveeritakse. Selle veebisaidi operaatoril puudub kontroll andmeedastuse üle. Juhul, kui Google Maps on aktiveeritud, on Google'il võimalus kasutada fontide ühetaoliseks kujutamiseks Google'i veebifonte. Kui avad Google Mapsi, laeb brauser teksti ja fontide õigeks kuvamiseks vajalikud veebifondid brauseri vahemällu.

Kasutame Google Mapsi, et esitada oma võrgusisu ahvatleval viisil ja muuta meie veebisaidil avaldatud asukohad kergesti leitavaks. See kujutab endast õigustatud huvi Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 jagu 1 punkt f alusel. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Üksikasjad leiad aadressitelt: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kasutajaandmete töötlemise kohta leiad täiendavat teavet Google'i andmete privaatsusdeklaratsioonist: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

Kasutame sellel veebisaidil Google reCAPTCHA teenust (edaspidi "reCAPTCHA"). Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

ReCAPTCHA eesmärk on kindlaks teha, kas sellel veebisaidil sisestatud andmeid (nt kontaktivormi sisestatud teavet) edastab inimkasutaja või automatiseeritud programm. Selle kindlakstegemiseks analüüsib reCAPTCHA veebisaidi külastajate käitumist mitmesuguste parameetrite alusel. See analüüs käivitatakse automaatselt kohe, kui veebisaidi külastaja saidile siseneb. Selle analüüsi jaoks hindab reCAPTCHA mitmesuguseid andmeid (nt IP-aadress, veebisaidi külastaja saidil veedetud aeg või kasutaja algatatud kursori liigutused). Selliste analüüside käigus jälgitavad andmed edastatakse Google'ile.

reCAPTCHA analüüsid töötavad täielikult taustal. Veebisaidi külastajaid ei teavitata analüüsi läbiviimisest.

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 jagu 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kaitsta operaatori veebisaite kuritahtliku automatiseeritud nuhkimise ja rämpsposti eest. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Täpsemat teavet Google reCAPTCHA kohta leiad Google'i andmete privaatsusdeklaratsioonist ja kasutustingimustest järgmistel linkidel https://policies.google.com/privacy?hl=en ja https://policies.google.com/terms?hl=en.

7.5. WORDFENCE

Oleme sellele veebisaidile lisanud Wordfence'i. Teenusepakkuja on Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (edaspidi „Wordfence”).

Wordfence on mõeldud meie veebisaidi kaitsmiseks soovimatu ligipääsu või pahatahtlike küberrünnakute eest. Selle saavutamiseks loob meie veebisait püsiühenduse Wordfence serveritega, mis kontrollivad ja blokeerivad oma andmebaase meie veebisaidi ligipääsu eest.

Wordfence'i kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi kaitsta oma veebisaiti küberrünnakute eest kõige tõhusamal moel. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

7.6. MANAGEWP 

Haldame seda veebisaiti ManageWP tööriista abil. Teenusepakkuja on GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (edaspidi „ManageWP”).

Muu hulgas tagab ManageWP, et saame jälgida oma veebisaidi turvalisust ja tulemuslikkust ning genereerida automaatseid varukoopiaid. Sellest tulenevalt on ManageWP-l juurdepääs kogu veebisaidi sisule, sealhulgas meie andmebaasidele. ManageWP-d majutatakse teenusepakkuja serverites.

ManageWP kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi veebisaidi/veebisaitide vastu, mis toimib/toimivad võimalikult tõhusalt ja turvaliselt. Asjakohase nõusoleku saamisel toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste säilitamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) eraelu puutumatuse kaitse seaduse elektroonilise side sektoris tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.


7.7 Registreerimine Apple ID-ga

Saate registreerida oma Apple ID-ga. "Logi sisse Apple'iga" on teenus, mida pakub Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA (edaspidi "Apple"). Kui valite "Logi sisse Apple'iga", töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel kooskõlas Art. 6 lõige. 1, lause 1 lit. GDPR. Lisateavet Apple'i andmekaitse kohta leiate sellest privaatsuspoliitikast.

Kui kasutate "Logi sisse Apple'iga", saame teavet teie nime ja e-posti aadressi kohta.

Apple töötleb ja edastab teie andmeid USA-sse (vt jaotist A. 2). Oleme Apple'iga sõlminud EL-i komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused, et anda üleandmiseks piisavad garantiid vastavalt artiklile. 46 lõige. 2 lit. c GDPR.


8. E-KAUBANDUSE JA MAKSETEENUSE PAKKUJAD

8.1. KLIENDI- JA LEPINGUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kogume, töötleme ja kasutame isiklikke kliendi- ja lepinguandmeid oma lepinguliste suhete loomiseks, sisu organiseerimiseks ja muutmiseks. Kogume, töötleme ja kasutame selle veebisaidi kasutamist puudutavaid isiklike viidetega andmeid (kasutusandmed) ainult sellises ulatuses, nagu see on vajalik, et kasutajad saaksid teenuseid kasutada ja nende eest oleks võimalik arveid esitada. Nende protsesside õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse tellimuse täitmisel või ärisuhte lõppemisel ja olemasolevate seadusjärgsete arhiveerimisperioodide lõppemisel. See ei piira seadusjärgsete arhiveerimisperioodide kohaldamist.

8.2. ANDMETE EDASTAMINE VEEBIPOODIDE, JAEMÜÜJATE JA KAUBASAADETISTE LEPINGUTE SÕLMIMISEL

Alati, kui tellid meilt kaupa, jagame Sinu isikuandmeid transpordifirmaga, kellele tarne on usaldatud, ja samuti makseteenusega, kellelt on tellitud maksetehingute tegemine. Jagatakse ainult andmeid, mida asjaomased teenuseosutajad vajavad oma kohustuste täitmiseks. Selle jagamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, mis võimaldab töödelda andmeid lepinguliste või lepingueelsete kohustuste täitmiseks. Kui annad meile isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt nõusoleku, jagame Sinu e-posti aadressi transpordiettevõttega, kellele tarne on usaldatud, et see ettevõte saaks Sind e-posti teel teavitada Sinu tellimuse tarne olekust. Sul on võimalus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

8.3. ANDMETE EDASTAMINE TEENUSTE JA DIGITAALSE SISU LEPINGUTE SÕLMIMISEL

Jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui see on vajalik seoses lepingu käsitlemisega; näiteks finantseerimisasutusega, kelle ülesandeks on maksete töötlemine.

Edasist andmete edastamist ei toimu või see toimub ainult juhul, kui oled andnud edastamiseks selgesõnalise nõusoleku. Sinu andmete jagamist kolmandate isikutega ilma Sinu poolse selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil, ei toimu.

Andmete töötlemise aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, mis võimaldab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete toimingute jaoks.

8.4. KREDIIDIVÕIME HINDAMINE

Võime teostada krediidivõime hindamist juhul, kui ostud sooritatakse ettemaksuna või muude maksetingimuste alusel, mis nõuavad meilt krediidi andmist. Selleks edastame Sinu poolt sisestatud andmed (nt nimi, aadress, vanus või pangaandmed) krediidiinfo agentuurile. Nende andmete põhjal määratakse maksmata jätmise tõenäosus. Kui maksmata jätmise tõenäosus on liiga suur, võime vastava maksetähtaja tagasi lükata.

Krediidivõime hindamine toimub lepingu täitmise alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b) ja maksmata jätmise vältimiseks (põhjendatud intress vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f). Nõusoleku saamisel tehakse krediidivõime hindamine selle nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a); antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

8.5. MAKSETEENUSED

Integreerime oma veebisaidil kolmandate ettevõtete makseteenuseid. Kui sooritad meie veebisaidil ostu, töötleb makseteenuse pakkuja makse töötlemise eesmärgil Sinu makseandmeid (nt nimi, maksesumma, pangakonto andmed, krediitkaardi number). Nende tehingute puhul kohaldatakse vastavate teenuseosutajate vastavaid lepingulisi ja andmekaitsesätteid. Makseteenuse pakkujate kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil b (lepingute töötlemine) ning sujuva, mugava ja turvalise maksetehingu huvides (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kui Sinu nõusolekut taotletakse teatud toimingute puhul, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a; antud nõusoleku võib tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kasutame sellel veebisaidil järgmisi makseteenuseid/makseteenuse pakkujaid:

8.6. PAYPAL 

Selle makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi „PayPal”).

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Täiendavat teavet leiab PayPali privaatsuseeskirjadest: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

8.7. STRIPE

Euroopa Liidu piires on klientide teenindajaks Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi „Stripe”).

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Täiendavat teavet leiab aadressilt: https://stripe.com/de/privacy ja https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Lisainfot leiab Stripe'i privaatsuseeskirjadest: https://stripe.com/de/privacy.

8.8. SOFORT KIIRÜLEKANNE

Selle makseteenuse pakkuja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksamaa (edaspidi „Sofort GmbH”). „Sofortüberweisung” protseduuri abil saame Sofort GmbH-lt reaalajas maksekinnituse ja saame kohe hakata oma kohustusi täitma. Kui oled valinud „Sofortüberweisung” makseviisi, saada palun Sofort GmbH-le PIN-kood ja kehtiv TAN, millega ta saab Sinu internetipanka sisse logida. Sofort GmbH kontrollib pärast sisselogimist automaatselt Sinu konto saldot ja teostab Sinu edastatud TAN abil meile ülekande. Pärast seda saadetakse meile koheselt tehingu kinnitus. Pärast sisselogimist kontrollitakse automaatselt ka Sinu käivet, arvelduskrediidi limiiti ning muude kontode olemasolu ja nende saldosid. Lisaks PIN-koodile ja TAN-ile edastatakse Sofort GmbH-le ka Sinu sisestatud makse-ning isikuandmed. Sinu isikuandmed on ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber või -numbrid, e-posti aadress, IP-aadress ja võimalik, et ka muud maksete töötlemiseks vajalikud andmed. Nende andmete edastamine on vajalik Sinu isiku kahtlusteta kindlakstegemiseks ja pettusekatsete vältimiseks. Otseülekandega makse kohta leiad täpsemat teavet järgmistelt linkidelt: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

8.9. UNZER 

Selle makseteenuse pakkuja on Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (edaspidi „Unzer”).

Täpsemat teavet leiad Unzeri andmete privaatsuspoliitikast https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10. AMERICAN EXPRESS 

Selle makseteenuse pakkuja on American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi „American Express”).

American Express võib andmeid edastada oma Ameerika Ühendriikides asuvale emaettevõttele. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb kontsernisisestel siduvatel eeskirjadel. Üksikasjad leiad aadressilt: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Täiendavat teavet leiad American Expressi privaatsuseeskirjadest: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

8.11. MASTERCARD

Selle makseteenuse pakkuja on Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198a, B-1410 Waterloo, Belgia (edaspidi „Mastercard”).

Mastercard võib edastada andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvale emaettevõttele. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Mastercardi kontsernisisestel siduvatel reeglitel. Täpsemat teavet leiab järgnevatelt linkidelt: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ja https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12. VISA

Selle makseteenuse pakkuja on Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ühendkuningriik (edaspidi „VISA”).

Suurbritanniat peetakse andmekaitse õigusaktide osas turvaliseks ühenduseväliseks riigiks. See tähendab, et andmekaitse tase Suurbritannias on Euroopa Liidu andmekaitse tasemega samaväärne.

VISA võib edastada andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvale emaettevõttele. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni lepingulistel tüüptingimustel. Üksikasjad leiad aadressilt: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Täiendavat teavet leiad VISA privaatsuseeskirjadest: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

8.13 PayU

Curaden pakub PayU, MIH PayU B.V. kaudu, mille registrijärgne asukoht on Amsterdam, Holland, registreerimisnumber 52117839 (edaspidi „PayU”) selliseid maksevõimalusi nagu ettemaks, krediitkaardimakse ja arvega tasumine. Selleks võidakse PayU-le edastada makseandmeid. Lisateavet selle makseteenuse pakkuja isikuandmete töötlemise kohta leiad PayU privaatsuspoliitikast: https://corporate.payu.com/privacy/

8.14. Makseteenused

Integreerime oma veebisaidil kolmandate ettevõtete makseteenuseid. Kui sooritad meie veebisaidil ostu, töötleb makseteenuse pakkuja makse töötlemise eesmärgil sinu makseandmeid (nt nimi, maksesumma, konto andmed, krediitkaardi number). Nendele tehingutele kohaldatakse vastavate pakkujate vastavaid lepingulisi ja andmekaitsesätteid. Makseteenuse pakkujaid kasutatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel (lepingute töötlemine) ning sujuva, mugava ja turvalise makseprotsessi huvides (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kui sinu nõusolekut taotletakse teatud toimingute puhul, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a; antud nõusolekut on võimalik tulevikus igal ajal tagasi võtta. Kasutame sellel veebisaidil järgmisi makseteenuseid/makseteenuse pakkujaid:

8.15. Apple Pay

Makseteenuse pakkuja on Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apple'i privaatsuspoliitikaga saab lähemalt tutvuda aadressil https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

8.16. Google Pay

Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google'i privaatsuspoliitikaga saab lähemalt tutvuda aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

8.17. Amazon Pay

Selle makseteenuse pakkuja on Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Lisateavet oma andmete käitlemise kohta leiad Amazon Pay privaatsuspoliitikast järgmise lingi kaudu: https://pay.amazon.co.uk/?ld=1


8.18 Järelmaks

Selle makseteenuse pakkuja on Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Saksamaa.

Üksikasjad on esitatud järgmistes privaatsuspõhimõtetes: 

https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/en_de/default.

8.19 Taboola

Meie veebisait kasutab konverteerimise jälgimiseks ja remarketingiks Taboola Inc, Taboola Europe Limited Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, UK, natiivireklaami tehnoloogiaid. Teenusepakkuja paigutab teie arvutisse küpsise. Neid küpsiseid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui külastate teatud meie lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saame meie ja teenusepakkuja tuvastada, et keegi on reklaami klõpsanud ja suunatud meie veebilehele.

Remarketing-funktsiooni kasutatakse ka selleks, et esitada veebilehe külastajatele huvipõhiseid reklaame natiivireklaamivõrgu raames. Kui te siiski ei soovi remarketingi funktsiooni kasutada, saate selle alati deaktiveerida, tehes vastavad seadistused aadressilhttps://www.taboola.com/privacy-policy.

Taboola kasutamine põhineb art. 6 lõik. 1 lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi võimalikult tõhusa kliendihalduse ja kliendisuhtluse vastu. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes art. 6 lg. 1 lit. a GDPR ja § 25 lg. 1 TTDSG alusel, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu kasutaja lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälg) TTDSG tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu põhineb ELi Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad Taboola privaatsuspoliitikast: https://www.taboola.com/privacy-policy.


9. Veebipõhised heli- ja videokonverentsid (Konverentsitööriistad)

9.1. ANDMETE TÖÖTLEMINE

Kasutame oma klientidega suhtlemiseks muuhulgas ka veebipõhiseid konverentsivahendeid. Meie kasutatavad tööriistad on üksikasjalikult loetletud allpool. Kui suhtled meiega internetis video- või audiokonverentsi teel, kogub ja töötleb Sinu isikuandmeid vastava konverentsivahendi pakkuja ja meie. Konverentsiriistad koguvad kogu teavet, mida annate/millele pääsed juurde tööriistade kasutamiseks (e-posti aadress ja/või telefoninumber). Lisaks töötlevad konverentsitööriistad konverentsi kestust, konverentsil osalemise algust ja lõppu (aega), osalejate arvu ja muud kommunikatsiooniprotsessiga seotud „kontekstiteavet” (metaandmeid).

Lisaks töötleb tööriista pakkuja kõiki tehnilisi andmeid, mis on vajalikud veebipõhise suhtluse töötlemiseks. See hõlmab eelkõige IP-aadresse, MAC-aadresse, seadme ID-sid, seadme tüüpi, operatsioonisüsteemi tüüpi ja versiooni, kliendi versiooni, kaamera tüüpi, mikrofoni või valjuhääldit ning ühenduse tüüpi.

Sisu vahetamisel, üles laadimisel või muul viisil tööriistas kättesaadavaks tegemisel talletatakse see ka tööriista pakkuja serverites. Selline sisu hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, pilvesalvestisi, vestlusi/kiirsõnumeid, üleslaetud kõneposti fotosid ja videoid, faile, tahvleid ja muud teavet, mida jagatakse teenuse kasutamise ajal.

Palun pane siinjuures tähele, et meil ei ole täielikku mõju kasutatavate tööriistade andmetöötlusprotseduuridele. Meie võimalused määrab suuresti vastava pakkuja korporatiivpoliitika. Lisateavet konverentsitööriistade andmetöötluse kohta leiad kasutatud tööriistade andmekaitsedeklaratsioonidest, mis on välja toodud selle teksti all.

9.2. EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Konverentsitööriistu kasutatakse potentsiaalsete või olemasolevate lepingupartneritega suhtlemiseks või teatud teenuste pakkumiseks meie klientidele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b). Lisaks lihtsustab ja kiirendab nende tööriistade kasutamine üldjuhul suhtlemist meie või meie ettevõttega (õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses). Kui nõusolekut on taotletud, kasutatakse neid tööriistu selle nõusoleku alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta alates sellest kuupäevast.

9.3. SÄILITAMISE KESTUS

Otse meie poolt video- ja konverentsitööriistade kaudu kogutud andmed kustutatakse meie süsteemidest kohe pärast seda, kui taotled nende kustutamist, võtad tagasi oma nõusoleku nende andmete salvestamiseks või kui andmete säilitamise põhjus enam ei kehti. Salvestatud küpsised jäävad Sinu lõppseadmesse seni, kuniks need ära kustutad. Kohustuslikud õiguslikud säilitamiskohustused jäävad samaks.

Meil ei ole mingit mõju Sinu andmete talletamise kestusele, mida konverentsitööriistade haldajad oma tarbeks säilitavad. Täiendava teabe saamiseks pöördu palun otse konverentsitööriistade haldajate poole.

9.4. KASUTATAVAD KONVERENTSITÖÖRIISTAD

Kasutame järgmisi konverentsitööriistu:

9.5. WEBEX

Kasutame Webexit. Selle teenuse pakkuja on Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Saksamaa.

Ei saa välistada, et Webexi kaudu töödeldavaid andmeid edastatakse kolmandatele riikidele (nt Ameerika Ühendriigid). Webexil on siduvad kontsernisisesed reeglid, mille on heaks kiitnud Hollandi, Poola, Hispaania ja muud asjakohased Euroopa andmekaitseasutused. Need on siduvad korporatiivsed eeskirjad, mis seadustavad äriühingusisese andmete edastamise kolmandatesse riikidesse väljaspool ELi ja EMPd https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html ja https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Täiendavat teavet andmete töötlemise kohta leiad Webexi privaatsuseeskirjadest: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Andmete töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). Tegemist on andmekaitseseadustega volitatud lepinguga, mis garanteerib, et nad töötlevad meie kodulehe külastajate isikuandmeid ainult meie juhtnööride alusel ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

10. Kohandatud teenused

10.1. KANDIDAADI ANDMETE KÄITLEMINE

Pakume veebisaidi külastajatele võimalust esitada meile tööle kandideerimisavaldusi (nt e-posti kaudu, postiteenuste kaudu, esitades veebipõhise tööle kandideerimise vormi). Allpool anname ülevaate Sinult koos taotlusprotsessiga kogutud isikuandmete ulatusest, eesmärgist ja kasutamisest. Kinnitame teile, et Sinu andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub kooskõlas kohaldatavate andmete privaatsusõiguste ja kõigi muude seadussätetega ning et Sinu andmeid käsitletakse alati rangelt konfidentsiaalsetena.

10.2. ANDMETE KOGUMISE ULATUS JA EESMÄRK

Kui esitad meile tööle kandideerimisavalduse, töötleme kõiki seotud isikuandmeid (nt kontakt- ja sideandmeid, kandideerimisdokumente, töövestluste käigus tehtud märkmeid jne), kui need on vajalikud töösuhte kohta otsuse tegemiseks või töösuhteks. Eespool nimetatu õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse §26 vastavalt Saksa seadusele (töösuhte vahendamine), isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b (üldlepingu läbirääkimised) ja, eeldusel, et oled andnud meile oma nõusoleku, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Võid antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Meie ettevõttes jagatakse Sinu isikuandmeid ainult üksikisikutega, kes on seotud Sinu tööle kandideerimisavalduse menetlemisega.

Kui Sinu tööle kandideerimisavaldus peaks kaasa tooma Sinu värbamise, arhiveeritakse Sinu esitatud andmed isikuandmete kaitse üldmääruse §26 ja §6 lõike 1 punkti b alusel, et rakendada töösuhe meie andmetöötlussüsteemis.

10.3. ANDMETE ARHIVEERIMISPERIOOD

Juhul, kui me ei saa Sulle tööpakkumist teha või lükkad meie tehtud tööpakkumise tagasi või võtad oma avalduse tagasi, jätame endale õiguse säilitada Sinu poolt esitatud andmeid meie õigustatud huvide alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f) kuni 6 kuud alates kandideerimismenetluse lõppemisest (taotluse tagasilükkamise või tagasivõtmise puhul). Peale seda kustutatakse andmed kustutatakse ja hävitatakse füüsilised taotlusdokumendid. Säilitamine on eelkõige tõendiks kohtuvaidluse korral. Kui on ilmne, et andmeid nõutakse pärast kuuekuulise tähtaja möödumist (nt eelseisva või poolelioleva kohtuvaidluse tõttu), toimub kustutamine alles siis, kui edasise säilitamise eesmärk enam ei kehti.

Pikem säilitamine võib toimuda ka siis, kui oled andnud oma nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) või kui seadusjärgsed andmete säilitamise nõuded välistavad andmete kustutamise.

10.4. KANDIDEERIJATE ANDMEBAASI VASTUVÕTMINE

Juhul, kui me ei tee Sulle tööpakkumist, võid liituda meie kandideerijate andmebaasiga. Vastuvõtmise korral kantakse kõik kandideerimisavalduse dokumendid ja andmed üle kandideerijate andmebaasi, et saaksime sobivate vabade töökohtade korral Sinuga ühendust võtta.

Kandideerijate andmebaasi vastuvõtmine põhineb eranditult Sinu selgesõnalisel kokkuleppel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Selline leping on vabatahtlik ja see ei ole seotud käimasoleva kandideerimisprotseduuriga. Mõjutatud isik võib oma kokkuleppe mis tahes ajal tühistada. Sellisel juhul kui salvestamiseks puuduvad õiguslikud põhjused, kustutatakse andmed kandideerijate andmebaasist lõplikult.

Kandidaatide andmebaasist pärinevad andmed kustutatakse lõplikult hiljemalt kaks aastat pärast nõusoleku andmist.
See teave on asjaosaliste mugavuse huvides tõlgitud. Kui tõlgitud ja ingliskeelse originaalversiooni vahel esineb lahknevusi või vastuolusid, on ingliskeelne versioon ülimuslik ning seda peetakse õiguslikult siduvaks ja autoriteetseks versiooniks. Käesolevaga tunnistame, et tõlge on loodud masintõlke abil ja kuigi täpsuse tagamiseks on tehtud jõupingutusi, ei garanteerita tõlke täielikkust, täpsust ega usaldusväärsust.

Cookie Declaration